O projektu

Projekt PRO REGIO se zabývá zpracováním komplexní strategie společného rozvoje Mikulovského a Galantského regionu. Jedná se o tzv. přeshraniční PHSR, které mapuje obě příhraniční oblasti z pohledu geografie, demografie, sociografie, ekonomické struktury a přeshraniční spolupráce; stanovuje možné oblasti společného rozvoje a akční a finanční plán. Díky společné strategii bude podporována nejen řešení okruhových problémů obou regionů, ale komplexně se bude přistupovat i k řešení současné situace v příhraničních regionech. Právě přeshraniční efekt vzájemné spolupráce díky zpracované strategií je důležitým ukazatelem kvalitně navrhovaných řešení v rámci obou regionů. Strategickým naplánováním společného rozvoje se výrazně zvýší nejen efektivita realizovaných aktivit po finanční stránce, ale i celkový dopad na jednotlivé občany samospráv obou příhraničních regionů. Aktivity jako společné vzdělávání, výměna zkušeností, návštěva a pořádání kulturních a sportovních akcí, workshopy a odborně- profesní konference realizované na obou územích se i díky projektu stanou základem aktivní budoucí spolupráce. Dopomůže tomu i využívání komunikační platformy pro samosprávy (www.pro-regio.cz), na jejíchž stránkách se právě nacházíte. Jsou zde zastoupeny všechny samosprávy z obou příhraničních regionů. Zveřejněné jsou zde aktuální akce, je zde prostor pro výměnu zkušeností a zóna pro přímou komunikaci představitelů samospráv. V rámci projektu se na obou stranách hranice také vytvořil společný region a zpracoval se jeho marketing na jednotný imidž a propagaci, která je nezbytná pro vybudování identity. Všechny tyto aktivity jsou plně provázány. Na komplexní strategii navazují další oblasti spolupráce – marketing, komunikace, propagace. Spolu pomáhají překonat hranice a vytvořit společný region, kde samosprávy z obou stran hranice úzce spolupracují a vyměňují si zkušenosti.