Gáň

Obec Gáň leží na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti Podunajskej roviny. Jedná sa o rovinu medzi Váhom a Dudváhom s deniveláciami terénu s absolútnymi nadmorskými výškami 120-122 m.Stredom územia v smere sever-juh, preteká potok Derňa, ktorého tok je jedným z bývalých ramien Váhu. Obec Gáň tvoria dve katastrálne územia - Gáň a Brakoň. V r.1957 sa zlúčili katastrálne obce Gáň a Brakoň v spoločnú obec Brakoňská Gáň.Pred zlúčením obcí mal i Brakoň svoje obecné zastupiteľstvo a funkcionárov. Nové premenovanie obce nasledovalo v r.1960, keď na mnohé naliehania občanov sa zmenil názov obce znovu na pôvodný Gáň.