Horné Saliby

Obec leží južne od okresného mesta Galanta na Podunajskej nížine, na oboch stranách rieky Dudváh. Obec bola a aj v súčasnosti je poľnohospodárskou dedinou. Obec má obrovský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky nakoľko v jej katastri sa nachádza termálne kúpalisko. Obec Horné Saliby bola osídlená už v neolite. Vykopávky na území obce dokumentujú existenciu osídlenia z obdobia lengyelskej kultúry. Po páde Veľkomoravskej ríše v 10. storočí osídlili toto územie Maďari. V spisoch pozemkov pannonhalmského opátstva sa obec uvádza pod názvom ZELE a v r. 1237 - 1240 spolu s Dolnými Salibami ako UTRAQUE ZELI, čiže "Oboje Saliby". Patrila ku kláštoru na Panonskej hore. V roku 1523 dostala výsadnú listinu, ale na mesto sa nevyvinula. V 16. storočí patrila obec Thurzovcom a Báthoriovcom, v 17.storčí sa ako súčasť šintavského panstva dostáva do rúk Eszterházyovcom. Po roku 1817 je súčasťou Čeklínskeho panstva. Pomenovanie obce pochádza azda od zemepánov zo 14. storočia. V r.1324 sa spomína Coradus de ZYLI /Szeli/.