Kráľov Brod

Kráľov Brod leží v Podunajskej nížine pri Čiernej vode. K obci sú administratívne pričlenené miestne časti Slovenské Pole a Máčonáš. Terajšia obec Kráľov Brod vznikla novším osídlením poddaných z okolitých dedín na majeri panstva Šaľa, nachádzajúcom sa v chotári Tešedíkova, v rokoch 1785 – 87. Na území obce jestovala v stredoveku obec Svätý Michal. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. V oficiálnych kráľovských dokumentoch sa objavila v roku 1334. Nové osídlenie svoj názov Kráľov Brod /Királyrév/ dostalo podľa tamojšieho brodu na Čiernej vode. Obec sa priebehu 18. storočia úplne osamostatnila, o čom svedčí aj najstaršia pečať obce, ktorá je v kruhopise označená rokom 1787. Pečatný obraz vyjadruje poľnohospodársky charakter obce.