Malá Mača

Obec Malá Mača leží na 38. a 40. min. 17° východnej dĺžky a medzi 13. a 14. min. 48° severnej zemepisnej šírky . Jej nadmorská výška je 125 m, berúc pri tom do úvahy výškový bod, ktorým je v danom prípade dlažba tunajšieho kostolíka. Rozloha katastra obce je 797 ha. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje na rok 1326 pod menom Mached bola spomínaná na krajinskom palatínskom zhromaždení dňa 4. januára roku 1412. Po rozpade Rakúsko - Uhorska územie bolo začlenené do Československej republiky, v období 1939 - 45 obec patrila k územiu Maďarskej republiky, po II. svetovej vojne južné Slovensko bolo vrátené ČSR, Počas celej tejto doby Malá Mača bola samostatnou obcou. Prvé kroky k zlúčeniu obcí Sládkovičovo a Malá Mača sa uskutočnili v roku 1979, od 1.1.1986 zlúčením obcí Malá Mača a Sládkovičovo so spoločným názvom Sládkovičovo, Od decembra 2002 komunálnymi voľbami sa obec Malá Mača stala samostatnou obcou.