Mostová

Obec s 1600 obyvateľmi leží v podunajskom nížine na ostrove medzi dvoma ramenami Dudváhu 8 km juhozápade od Galanty. Prevažne poľnohospodárska obec má výhodnú polohu pri hlavnej ceste medzi mestami Galanta a Dunajská Streda. Chotár obce bol osídlený už oddávna, dokazujú to archeologické nálezy z rôznych historických období. Najstaršie sú mezolitické nálezy z obdobia tardenosienu, potom sa tu našlo laténske sídlisko, rímskobarbarské sídlisko, slovanské žiarové pohrebisko a staro maďarské pohrebisko. Hroby z 10.-11. stor. dokazujú založenie obce, akých je v okolí viac. Obec sa prvýkrát spomína r. 1245 ako Curty pri obchôdzke chotára dediny Nyék (dnes Čierna Voda), potom r. 1247 v susedstve obcí Taksony (Matúškovo). Obec bola pôvodne majetkom hradu Bratislava. Začiatkom 14. storočia bola obec majetkom Matúša Čáka.