Pata

Pata leží v severozápadnej časti Galantského okresu v blízkom susedstve obcí Šoporňa, Báb, Šintava a Hájske. Územie charakterizuje veľmi mierna pahorkatina s plytkou dolinou Jác. Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1156, kedy sa obec spomína pod názvom Pta. V nasledujúcom storočí už vystupuje pod názvom Patha (1252). História samotnej obce nie je dosiaľ spoľahlivo a komplexne preskúmaná. Isté je, že patrila ku kráľovským majetkom a bola súčasťou Šintavského panstva.