Pusté Úľany

Obec Pusté Úľany leží na juhozápadnom Slovensku v severnej časti Podunajskej nížiny. Územno-správne patrí do Trnavského samosprávneho kraja so sídlom v Trnave. Okresným mestom je Galanta. Jej charakteristickou črtou je nížinný a lúčny ráz krajiny, upokojujúca príroda, príjemné prostredie, dobrá vybavenosť a výborná dopravná dostupnosť. Prvá známa písomná zmienka dotýkajúca sa územia obce pochádza z roku 1221. Nachádza sa v listine uhorského kráľa Ondreja II, ktorou venoval za odmenu svojmu vernému Sazlovi tri poplužia zeme Tewel, patriacej k Bratislavskému hradu. Villam Fudemus, ako sa v texte názov obce vyskytuje, slúžil na označenie tohto územia.