Šalgočka

Obec je najsevernejšou obcou okresu Galanta a má typický poľnohospodársky kolorit. Leží na západnom okraji Nitrianskej pahorkatiny v plytkej dolinke potoku Jác. Prvá zmienka o obci je z roku 1248, kedy je spomínaná ako “Salgo”. V roku 1350 sa ako zemepán uvádza Mikuláš, syn Pavla Čorbu zo Šalgočky. V 16. storočí bol majiteľom obce Michal Šalgay. Obec patrila viacerým zemianskym rodinám, známe sú rodiny Davidovcov, Dezasseovcov, Šándorovcov, Appelovcov a Desewffyovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a prácou na veľkostatkoch. Obec si zachovala poľnohospodársky charakter aj po roku 1918. V roku 1971 ju pričlenili k obci Zemianske Sady. Od roku 1990 je opäť samostatnou obcou.