Sereď

Mesto Sereď leží v juhozápadnej časti Slovenskej republiky v Podunajskej nížine na pravobrežnom vale Váhu. Katastrálne územie mesta leží po oboch stranách rieky Váh, ktorá preteká mestom, avšak iba malou časťou na ľavej strane Váhu. Vrátane integrovaných častí Dolný Čepeň, Stredný Čepeň, a k mestu patrí i miestna časť Horný Čepeň. Mesto leží v rovine medzi Váhom a Dudváhom, ktorá je mierne členená iba starými poriečnymi valmi a mŕtvymi ramenami, v západnej časti s pieskovými dunami. Územie mesta patrí medzi najúrodnejšie časti Slovenska. Prvú písomnú zmienku o meste "Zereth" nájdeme v listine o príjmoch z cirkevných desiatkov z roku 1313. Sereď so svojím prechodom cez Váh bola hraničnou obcou bratislavskej a nitrianskej župy a pre časté zmeny vážskeho koryta, patrila čiastočne do jednej i druhej župy. Sereď má jednu z najkrajších polôh na rekreačné a turistické účely. Rybačka a vodné športy na Váhu a v blízkej priehrade Kráľová sa môžu stať pre turistov nezabudnuteľným zážitkom. Historicky najvýznamnejšia stavba mesta, sereďský kaštieľ, stojaci na mieste kedysi slávneho hradu, je dnes v ruinách, ale orgány mesta sa s pomocou občianskeho združenia Vodný hrad snažia, aby sa to čo najskôr zmenilo.