Šoporňa

Šoporňa je typická západoslovenská dedina rozprestierajúca sa asi sedem kilometrov južne od Serede popri ceste smerujúcej do Šale. Chotár obce susedí s katastrálnymi územiami obcí: Šintava, Váhovce, Pata, Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Kajal. Do katastrálneho územia obce Šoporňa patrí aj majer Štrkovec. Neďaleko obce tečie rieka Váh. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1251 pod názvom SUPURNI. V roku 1411 už v dokumentoch nesie názov SOPORNY a v r. 1420 SOPORNOK. V roku 1787 sa spomína ako mestečko s 295 domami a takmer 2 000 obyvateľmi. Vznik vlastnej administratívnej činnosti obce a jej samosprávneho postavenia je zo 17. storočia, zachovaním pečate obce. V pečati je zachovaný symbol — postava Panny Márie s dieťaťom v náručí, žezlom v ľavej ruke a nápisom SOPORNA. Z histórie sa zachovali prekrásne ľudové kroje. Život a prácu naši predkov oživujú šikovné ruky žien šopornianskou výšivkou, ktorá je známa aj v zahraničí.