Tomášikovo

Obec leží na nive riečky Čierna voda, ktorá tečie východne od obce, asi v strede 30 km dlhej spojovacej cesty Dunajská Streda – Galanta. V chotári obce ležia majere Pasienka a Jegenyés. Obec vznikla na rozhraní 15. a 16. storočia.