Trstice

Obec leží v strednej časti Podunajskej nížiny. Na západnej strane dediny tečie rieka malý Dunaj, na severe a východe Čierna voda. Históriu obce vo veľkej miere ovplyvňovali okolo tečúce rieky a močiare. Najstaršia nám známa listina, ktorá sa zaoberá osídlením Trstíc pochádza z roku 1608. V tejto listine jeho názov sa spomína ako Nagy Szegh. Pomenovanie Nádszeg sa objaví v 18. storočí. Podľa Mateja Béla jej názov možno odvodiť od trstia, ktorého tu bolo na okolí veľmi veľa.