Váhovce

Obec leží vo východnej časti okresu Galanta. jej katastrom prechádza medzinárodná cesta E571. Chotár obce sa v prevažujúcej časti rozprestiera na agradačnom vale pravobrežia Váhu, dnes už vodného diela Kráľová. Obec leží v tesnej blízkosti Váhu, ktorý je tu krajinotvorným a genetickým prvkom územia. Najstaršia zachovaná listina, v ktorej nachádzame meno Váhoviec v písomnej forme, je z roku 1259.