Veľká Mača

Obec Veľká Mača sa nachádza na Podunajskej nížine v okrese Galanta. V súčasnosti tu žije vyše 2671 obyvateľov. Súčasná obec sa nachádza v blízkosti starovekého osídlenia, z ktorého sa našli vzácne archeologické nálezy počas rokov 1952 – 1957. O živote tunajšieho obyvateľstva z dávnych dôb hovoria nálezy zbraní, loveckých potrieb, nádob pre uskladnenie rôznych druhov potravín a nápojov. Zaujímavým nálezom bolo aj 48 pohrebných miest zo začiatku 10. storočia, ktoré vypovedajú o zvykoch tunajšieho obyvateľstva. V týchto hroboch sa našli aj denáre vydané v Štrasburgu a v Miláne. Prvá historická zmienka o obci je z roku 1326. Obec je spomínaná v dobových dokumentoch postupne pod názvami: Mached, Beke Mached (1326), Mached utrque (1335), Machid (1390), Nagmached (1473), welky Maczid (1773), Hrubý Mačad (1920) a Veľká Mača – v súčasnosti. Obec sa nachádzala v tesnej blízkosti križovatky tzv. Českej cesty (Via Bohemica , spájajúca Budín s Prahou) a cesty spájajúcej Bratislavu s Nitrou, a obyvateľstvo z tejto výhodnej polohy profitovalo tak v minulosti, ako aj v súčasnosti.