Veľké Úľany

Veľké Úľany ležia na juhozápadnom Slovensku na Podunajskej nížine medzi Malým Dunajom a Čiernou Vodou, 15 km juhovýchodne od Senca a 12 km juhozápadne od Galanty pri štátnej ceste medzi Bratislavou a Nitrou. Chotár obce bol osídlený od pradávna. Dokazuje to množstvo archeologických nálezov. Obec sa po prvýkrát spomína r.1221 v podobe Fudemus a bola majetkom hradu Bratislava, neskôr panstva Bratislava. V rokoch 1828 - 1842 tu bol cukrovar Mikuláša Lacsneho, ktorý bol prvým cukrovarom v strednej Európe. Úradný názov obce za čias Rakúsko-Uhorska bol Nagyfödémes, za čias I.ČSR bol poslovenčený na Veľký Fedýmeš a r. 1948 zmenený na Veľké Úľany.