Veľký Grob

Obec Veľký Grob sa nachádza na zlome Podunajskej nížiny a Trnavskej tabule. Tieto miesta boli osídlené ľuďmi už v neolite – sídlisko volútovej, želiezovskej a lengyelskej kultúry. Taktiež sa našli pozostatky Keltskej osady z 2. – 3. stor. a osady z Veľkomoravského obdobia 8. – 10. storočia. Prvá písomná zmienka o Veľkom Grobe je datovaná do roku 1275, o osade Tarnok do roku 1301.