Vinohrady nad Váhom

Obec sa rozprestiera na ľavom brehu Váhu, v severnej časti okresu Galanta. Západná časť chotára je na ľavobrežnej širokej nive Váhu, východná časť v miernej pahorkatine s mocnou pokrývkou spraší. Okrem lužných lesíkov na nive Váhu je chotár odlesnený. Svahy obce s juhozápadným sklonom sú vysadené viničom. Najstaršia písomná správa, v ktorej sa uvádza názov osady Rautz (Svätá Chrasť) je v „Zoborskej listine“ kráľa Kolomana spred 1. Septembra 1113. Dnešný názov a samostatnosť získala obec Vinohrady nad Váhom v roku 1957.. Minulosť obce je pomerne skromná. Mnohé jej osudy sú úzko späté s neďalekou Šintavou. Historickým faktom však zostáva, že obec vznikla až v roku 1957. Až do roku 1957 patrila do katastrálneho územia Šintava a mala názov Šintavské Vinohrady.