Vozokany

Obec leží v nadmorskej výške 114 až 118 m pri rieke Čierna voda, ktorá preteká dedinou. Chotár je rovina, ktorá je okrem lužných lesov pri Čiernej vode odlesnená lužnými černozemnými pôdami. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali okrem poľnohospodárstva aj rybárstvom a poľovníctvom. Prvá písomná správa o obci je až z roku 1297, keď už obec bola známou lokalitou. Uvedený rok teda rozhodne nie je rokom založenia. Názov obce pochádza z rodového názvu Wezeken. Slovo Wezeken pravdepodobne pochádza z tureckého slova bezäkän, co znamená „malú ozdobu“. Existujú názory, že názov obce Vozokany sa odvodzuje od slovanského slova voz.