Zemianske Sady

Obec sa nachádza v severnej časti okresu Galanta na pokraji Nitrianskej Pahorkatiny. Prvá zmienka o obci je z roku 1156. Bolo to sídlo trubačov Šintavského hradu. Ľudia sa živili poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V tej dobe pôdu vlastnili zemania a najväčšiu výmeru mal veľkostatkár Schwarcz, ktorý pestoval vinič a tabak. Zásluhu mal aj na otvorení najväčšej tabakovej sušiarne v Európe v roku 1935. V obecnom erbe sa nachádzajú symboly vinohradníctva a poľnohospodárstva (vinohradnícky nôž, lemeš, strapec hrozna).