Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice jsou obec v České republice v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Obec patří k nejstarším sídlům na Moravě. Dolní Dunajovice, německy Unter Tannowitz, odvozené od osobního jména Dunaj, leží v úrodné zemědělské krajině s rozsáhlými vinohrady při úpatí Dunajovických vrchů. Prudké svahy Velké slunečné, Jánské hory a Liščího kopce pokrývají stepní trávníky, které jsou od roku 1990 součástí národní přírodní památky Dunajovické kopce. Rezervace patří k nejvýznamnějším lokalitám stepní květeny a zvířeny na jižní Moravě. Městečko Dolní Dunajovice patří ke starým slovanským osadám v rakouském příhraničí. Postupně však byla obec kolonizována německým obyvatelstvem. V obci se nachází avarské pohřebiště z doby předvelkomoravské, které je významným dokladem osídlení zdejšího kraje od šestého století. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1183. Podle falza ze 14.století Vilém z Kounic daroval r. 1173 patronát kostela v Dunajovicích klášteru Dolnokounickému. Ves sama náležela ve 13. století zmíněnému klášteru. Počátkem 15. století byly Dunajovice povýšeny na městečko s právem dvou jarmarků. V roce 1580 byli Dolní Dunajovice povýšeny na městečko s právem trhu a právem útrpným, po němž se u kostela dodnes dochoval památkově chráněný pranýř. Obec byla dlhé roky spojená s drnholeckým panstvím a byla významnou vinařskou lokalitou, téměř čtvrtina poddanské půdy zde byla osázena vinohrady. V městečku se narodil Karel Renner, pozdější spolkový kancléř a rakouský prezident.

Název obce se v historii několikrát změnil:
1245 De Donawitz, 1276 Dunayowice, poč. 14.stol. Dunayowicz, 1330 Thanowicz, 1414 Danawicz, 1538 Dunajovice, 1850 Dolní Dunajovice (Unter Tanowitz).

 

Archeologické nálezy:
kostrové pohřebiště s kovovými součástkami jezdecké výstroje dokládající vliv avarského prostředí do Velké Moravy, se nachází va sklepní ulici východně od mlýna. Slovanské hroby byly odkryty také mezi domy č.181-184, 186-189. Na jiném místě přímo uvnitř obce byl zachráněn kostrový hrob časné únětické kultury. Dunajovice byly proslulé již v dávné minulosti svými vinohrady a náležely k jedné z nejproduktivnějších oblastí. Řídily se horenským řádem z r.1685. Jednou z největších pohrom byly požáry v r.1791 a 1808, kdy obec téměř úplně lehla popelem. Stejně velmi utrpěla průchody francouzských vojsk v r.1805 a 1809 a cholerou v r.1831 (179 osob), v r.1850 (402 osob) a v r.1866 (67 osob). Za prvé republiky byla v činnosti obecní cihelna, výrobna vápna, mlýn, elktrotechnické závody, výrobny vlasových sítěk, výrobna výšivek a konzervárna. Vedle vinařství proslulo městečko zelinářstvím, produkcí nakládání okurek se věnovalo 7 drobných závodů a družstvo Hadega. Po roce 1945 vznikla v obci filiálka okresního vinařského družstva okresu Mikulov, potom vinařské závody Mikulov. Řemeslníci byli po socializaci sdruženi v Komunálním podniku městečka, po r.1949 ve Službách města Mikulova. Občanská vybavenost byla zastoupena obchody, pohostinstvím, restauracemi, spořitelnou, pobočkou banky, poštou, lékárnou a lékařským místem. Dunajovická škola se připomíná již v 17.století a na vstupním portálu je zachován reliéfní štít signován r. 1884. Socha sv. Floriána zde stojí od r. 1775, u mostu pak sv. Jan Nepomucký je z doby kolem r. 1800. Farní kostel sv. Jiljí stojí na vyvýšeném místě uprostřed obce od počátku 16.století. Boční oltář sv. Jana Nepomuckého, Matky boží, sv. Kříže a sv. Rocha - přenesen z někdejší zrušené viniční kaple. Obrazy významného malíře olejových pláten a fresek Jana Sterna (1716 - 1775) dodnes zdobí oltáře farního v Dolních Dunajovicích a Pouzdřanech. Kostel byl důkladně renovován v r.1845-49 a v r.1897. Jednopatrová fara v blízkosti kostela vyhořela v r.1762, 1791 a 1794 a byla znovu postavena. Dochovanou vzácností v blízkosti kostela je pranýř z počátku 18.století, mlčenlivý svědek spravedlnosti, trestu a lidského utrpení.

Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí je dominantou obce. Pochází z počátku 16. století. Boční oltář sv. Jana Nepomuckého, Matky boží, sv. Kříže a sv. Rocha sem byl přenesen z někdejší zrušené vin...

Kostelní ulice, 691 85 Dolní Dunajovice

Pranýř Pranýř

V blízkosti kostela stojí jedninečná památka – pranýř z počátku 18. století. Ten je připomínkou roku 1580, kdy byla ves povýšena na městečko a získala kromě jiných práv i prá...

Kostelní ulice, 691 85 Dolní Dunajovice

Dunajovické kopce Dunajovické kopce

Národní přírodní rezervace Dunajovické kopce se může pochlubit společenstvem stepních trávníků, ve kterých lze nalézt nejen druhy jako je len žlutý, kozinec vičencovitý nebo sino...

Dunajovické kopce

Dům Dr. Karla Rennera Dům Dr. Karla Rennera

V Dolních Dunajovicích se narodil v r. 1870 Karel Renner, spolkový kancléř Rakouska v letech 1918–1920 a v období 1945–1950 první rakouský prezident. Na místě jeho rodného domku byl ...

Poštovní 189, 691 85 Dolní Dunajovice

Sportovní areál Sportovní areál

V červenci 2005 byl zprovozněn u příležitost 60. výročí vzniku TJ Sokol Dolní Dunajovice zrekonstruovaný sportovní areál. Součástí areálu jsou dvě travnatá fotbalová hřiště, d...

691 85 Dolní Dunajovice

Jezdecký klub M+M Dolní Dunajovice Jezdecký klub M+M Dolní Dunajovice

Jezdecký klub v obci Dolní Dunajovice, který nabízí kromě výuky jízdy na koni také možnosti vyjížděk do přírody a prohlídku stájí. Ponuka: výuka jízdy na koni, vodění dě...

Polní, 691 85 Dolní Dunajovice

Z dalších zajímavostí je možné uvést budovu fary, historické domy v Poštovní a Hlavní ulici, dvě boží muka v polích a sochy sv. Floriána, sv. Marka, sv. Jana Nepomuckého a sousoší sv. Cyrila a Metoděje na návsi.

Historická fotogalerie

Úřední hodiny:

Pondělí:7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Středa:7:00 - 11:30, 12:00 - 18:00

Soubory ke stažení

Průvod na Dunajovické vinobraní 2012

Akce

Pondělí, 30. Červen 2014 - Neděle, 31. Srpen 2014
Letní otevřené sklepy

Každodenní posezení a ochutnávka vín ve vinných sklepech vinařů v Dolních Dunajovicích. Kde: vinné sklepy a vinařství Více info zde: www.czsdd.cz

Pátek, 26. Prosinec 2014 - Pátek, 26. Prosinec 2014
Štěpánský běh

Tradiční Štěpánský běh na Štepána. Kdo si chce zhodit vánoční kila je srdečně vítán.

Uterí, 16. Prosinec 2014 - Uterí, 16. Prosinec 2014
Zpívání pod vánočním stromem

Tradiční Vánoční akademie dětí a dospělých.

Pátek, 12. Prosinec 2014 - Pondělí, 15. Prosinec 2014
Vánoční výstavka

Srdečně Vás zveme Vánoční výstavku do Domu Dr. Rennera. Organizuje: základní organizace Svazu postižených civilačními chorobami

Pátek, 05. Prosinec 2014 - Pátek, 05. Prosinec 2014
Mikulášský košt

Mikulášský košt v sále v Domě Dr. Rennera v Dolních Dunajovicích. Všichni ste srděčně pozváni. Organizuje: ČZS Dolní Dunajovice. Více zde: http://www.czsdd.cz/

Sobota, 29. Listopad 2014 - Sobota, 29. Listopad 2014
Adventní Jarmark

Adventní Jarmark

Sobota, 25. Říjen 2014 - Sobota, 25. Říjen 2014
4. Dívčí vínek

Krojovaná chasa Dolní Dunajovice Vás zve na 4. Dívčí vínek.

Sobota, 13. Září 2014 - Sobota, 13. Září 2014
Vinobraní

Vinobraní v Dolních Dunajovicích. Všichni ste srděčně pozváni. Organizuje: ČZS Dolní Dunajovice. Více zde: http://www.czsdd.cz/

Sobota, 30. Srpen 2014 - Neděle, 31. Srpen 2014
Hody

Obec Dolní Dunajovice a MaŽ sbor Vás zvou na obecní hody. Více info na webstránkach obce.

Pátek, 29. Srpen 2014 - Pátek, 29. Srpen 2014
Předhodová zábava

Předhodovou zábavu pro Vás organizuje Mužský a ženský sbor Dolní Dunajovice.

Sobota, 09. Srpen 2014 - Sobota, 09. Srpen 2014
Letní slavnosti vína

Letní slavnosti vína / Dolní Dunajovice / víno / degustace / zábava / hudba

Sobota, 26. Červenec 2014 - Sobota, 26. Červenec 2014
Pytlácká noc

Myslivci z Dolních Dunajovíc Vás zvou na taneční zábavu.

Sobota, 12. Červenec 2014 - Sobota, 12. Červenec 2014
Červencová noc

Taneční zábava uprostřed léta.

Sobota, 21. Červen 2014 - Sobota, 21. Červen 2014
Prázdninová zábava

Prázdninová zábava v Dolních Dunajovicích.

Sobota, 21. Červen 2014 - Neděle, 22. Červen 2014
Den otevřených sklepů

Vinaři z Dolních Dunajovíc a Březí Vás srděčně zvou na Dny otevřených sklepů. Místo: přihlášené sklepy (budeme aktualizovat před konáním akce)

Neděle, 15. Červen 2014 - Neděle, 15. Červen 2014
Dětské krojované hodečky

Soubor Dunajek Vás zve na prohlídku dětských folklorních souborů, která se uskutoční dne 15. června 2014 v Dolních Dunajovicích.

Sobota, 07. Červen 2014 - Sobota, 07. Červen 2014
Letní Hodky

Krojovaná chasa Dolní Dunajovice Vás zve na Letní Hodky.

Neděle, 01. Červen 2014 - Neděle, 01. Červen 2014
Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí

Neděle, 11. Květen 2014 - Neděle, 11. Květen 2014
Den matek

Český červený kříž - místní organizace pro všechny matky a babky organizuje Den matek drohou májovou neděli.

Neděle, 20. Duben 2014 - Neděle, 20. Duben 2014
Místní výstava vín

Výstava vín v kinosále v Dolních Dunajovicích. Všichni ste srděčně pozváni. Organizuje ČZS Dolní Dunajovice. Více zde: http://www.czsdd.cz/

Sobota, 12. Duben 2014 - Sobota, 12. Duben 2014
Setkání s pěsničků

Písničky z Podluží, ale i z jiných regionů Moravského Slovácka pro Vás bude spívat Mužský a ženský sbor Dolní Dunajovice.

Neděle, 06. Duben 2014 - Neděle, 06. Duben 2014
Degustace

Degustace vín v kinosále v Dolních Dunajovicích. Všichni ste srděčně pozváni. Organizuje ČZS Dolní Dunajovice. Více zde: http://www.czsdd.cz/

Sobota, 01. Březen 2014 - Sobota, 01. Březen 2014
Šibřinky

Šibřinky - maškarní bál - organizuje pro Vás TJ Sokol.

Sobota, 08. Únor 2014 - Sobota, 08. Únor 2014
Ples SRPŠ

Srdečně Vás zveme na ples Sdružení rodičů a přátel ZŠ Dolní Dunajovice, ktorý se uskutoční 8. Února 2014 v Sále kina v Dolních Dunajovicích.

Sobota, 25. Leden 2014 - Sobota, 25. Leden 2014
5. Krojový ples Dolní Dunajovice

Krojovaná chasa Dolní Dunajovice Vás zve na krojový ples a setkání stárků za 50. let. Ples se koná 25. ledna 2014 od 19.00 hodin v sále kina. K tanci a poslechu hrahe DH Zalťulka....

Sobota, 18. Leden 2014 - Sobota, 18. Leden 2014
XV. Společenský ples SPCCH

Srdečně Vás zveme na XV. Spoločenský ples základní organizace Svazu postižených civilačními chorobami.