Brod nad Dyjí

Obec se nachází pod Dunajovickými kopci, v bývalé nivě řeky Dyje, která byla pozměněna regulací a výstavbou vodního díla Nové Mlýny. Na dnešním území obce sídlili již pravěcí zemědělci a několik nálezů z doby římské dokládá rovněž osídlení v době vyspělé kultury Římské říše. 

Kolonizační obec Guldenberg vznikla někdy ve 13. století na komunikaci od Drnholce k Pasohlávkám a v roce 1355 je poprvé uváděna v písemných pramenech. Podle německých pramenů vznikla obec v letech 1568-70 jako nové osídlení ze zničené obce Neudorf. Další písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1583. Guldenfurt tehdy patřil panství Dürnholz (Drnholec). Původní obyvatelé pocházeli z Bavorska a své nárečí si udržovali po staletí až do roku 1946 do jejich vysídlení. Český název Brod nad Dyjí obec získala až v roce 1950.

Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jan Nepomuckého z roku 1770 patří k architektonickým památkám obce.

691 81 Brod nad Dyjí

Z hlediska přírodních zajímavostí stojí za zmínku fakt, že část katastru obce leží v nivě Dyje, která byla pozměněna regulací a výstavbou vodního díla Nové Mlýny. Při tom zanikly nivní louky a lužní lesy, menší lesíky tvoří vesměs výsadby topolů. Severně od obce se nachází tzv. Ptačí poloostrov vybíhající do horní Mušovské nádrže, který se stal cennou ornitologickou lokalitou. Jižní část katastru zasahuje na Dunajovické kopce, které místy pokrývají stepní lada chráněná jako národní přírodní památka Dunajovické kopce.

pondělí7.30 - 11.30 a 12.00 - 17.00
úterý7.30 - 11.30 a 12.00 - 15.00
středa7.30 - 11.30 a 12.00 - 15.00
čtvrtek7.30 - 11.30 a 12.00 - 15.00
pátek7.30 - 11.30 a 12.00 - 15.00

Kontakty

Ing. Pavla Norková Ing. Pavla Norková
Starostka obce
starosta@brodnaddyji.cz
+420 723 436 355

Akce

Sobota, 01. Březen 2014 - Sobota, 01. Březen 2014
Výstava vín

Výstava vín. Termín: 1.3.2014 od 12.00 hodin Místo: BROD NAD DYJÍ - kulturní sál OÚ