Dobré Pole

Německý název obce Gutenfeld i jeho chorvatská a česká varianta naznačují úrodnost zdejší půdy. Obec leží mezi Březím a Drnholcem při státní hranici s Rakouskem.

Na jihozápadním okraji obce se nachází přírodní rezervace Slanisko Dobré Pole, jedna z posledních lokalit slanomilných společenstev na jižní Moravě se vzácnými a chráněnými druhy rostlin a hmyzu.

Vesnice je kolonizačního původu a vznikla v půlce třináctého století. Poprvé se v písemných pramenech vyskytuje až v roce 1350, kdy je uváděna u drnholeckého panství s nímž sdílela osudy až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 náležela k soudnímu i politickému okresu Mikulov. Za česko-uherských válek v patnáctém století ves zpustla a znovu byla obydlena v druhé půli šestnáctého století charvátským obyvatelstvem, které zde žilo vedle kolonistů českého a německého původu. Obec patřila mezi tzv. charvátské vsi uprostřed německy mluvící oblasti Drnholecka. V roce 1938 se řada zdejších Charvatů přihlásila k německé národnosti a nezřídka se tito Charváti dobrovolně přihlásili ke službě v německé armádě. Toto byl jeden z hlavních důvodů, proč byli po válce Charvaté označeni za státně nespolehlivé občany a násilně vystěhováni. Noví kolonisté pocházeli z Valašska, Hodonínska a Břeclavska. 

V současnosti je pro obec charakteristické, že je zemědělská – vinařská.

Kostel sv. Cecílie Kostel sv. Cecílie

Farní kostel sv. Cecílie z 18. století, jemuž předcházela stavba drobné kaple, je památkové chráněn.

691 81 Dobré Pole

Socha sv. Jana Nepomuckého Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha se nachází na návsi.

691 81 Dobré Pole

Socha sv. Floriána Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána se nachází u silnice do Březí.

691 81 Dobré Pole

Přírodní rezervace Slanisko Dobré Pole Přírodní rezervace Slanisko Dobré Pole

Přírodní rezervace Slanisko Dobré Pole (4 ha) se nachází na jihozápadním okraji obce Dobré Pole v okolí rybníčku a hřiště. Jedná se o jednu z posledních lokalit slanomilných spole...

48°49'18.92'' S, 16°31'53.09'' V

Bohumil Ott Bohumil Ott
Starosta obce
starosta@dobrepole.cz
+420 519 514 292
Zdeňka Špůrková Zdeňka Špůrková
Administrativní pracovnice
obec@dobrepole.cz
+420 519 514 131
Pondělí:7.00 - 17.00
Středa:7.00 - 17.00

Bc. Jana Dmitrievová, místostarosta
Ivanka Vavrušová
Richard Křižan
Marie Siverová
Josef Sivera
Libuše Matýzková

Fotogalerie obce

Fotogalerie - letecké pohledy

Akce

Sobota, 19. Červenec 2014 - Sobota, 19. Červenec 2014
Tradiční krojované hody

KS Sivěnka a Obec Dobré Pole Vás zvou na tradiční krojované hody. Setkmáme se p19.07.2014 při Obecním domě.

Sobota, 19. Duben 2014 - Sobota, 19. Duben 2014
Košt vín s cimbálkou

Vinaři Dobré Pole a OÚ Dobré Pole Vás zvou do Obecního domu na košt vín s cimbálkou.