Dolní Věstonice

Obec leží na severním úpatí Pavlovských vrchů, na jižním břehu Novomlýnských nádrží. Věstonice hraničí s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava, na jejíchž svazích nad obcí najdeme vzácnou teplomilnou vegetaci. Oblast kolem Dolních Věstonic patří k nejvýznamnějším sídlištním aglomeracím starší doby kamenné nejen u nás, ale i v Evropě vůbec. Po celém světě obec proslavil nález proslulé paleolitické sošky Věstonické venuše, kterou v roce 1925 objevil prof. Karel Absolon na sídlišti lovců mamutů z doby před 30 - 25 tisíci lety. Dolní Věstonice se tak staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Vždyť právě zde byl učiněn nález nejstarší tkané textilie či keramiky z pálené hlíny a popela. Slovanské osídlení území připomínají dvě velkomoravská hradiště v těsné blízkosti obce - Petrova louka a Vysoká zahrada, k nimž náleží pohřebiště v trati Na pískách. Zde bylo v padesátých letech minulého století prozkoumáno na dva tisíce hrobů z 10. až 12. století. Brod na důležité obchodní stezce byl po zániku Velkomoravské říše chráněn malým hradiskem s mohutným valovým opevněním. Zbytky valu a půdorys kostela, který zde stával až do počátku 13. století, se nacházejí na severním okraji obce v místě zvaném Vysoká zahrada. První písemná zmínka o obci je z roku 1312. Roku 1460 král Jiří z Poděbrad povýšil ves na městečko s právem trhů. V šestnáctém století se v kraji usadili novokřtěnci - habáni. Vedle pověstné habánské keramiky je proslavilo také zpracování přírodních surovin, zemědělství a vinařství. V posledních letech obec získává věhlas mezi sportovními rybáři, kteří na březích vodního díla Nové Mlýny nacházejí ideální podmínky pro rybaření. Rok co rok se obec zapisuje do povědomí návštěvníků burčákovými dny, kdy otevřené sklípky vinařů nabízejí ochutnávku tohoto moku.

Dolní Věstonice byly před 25 000 lety nejvýznamnějším tábořištěm člověka na naší planetě.
Dolní Věstonice jsou místem vzniku nejstarší keramiky na světě.
Dolní Věstonice jsou nalezištěm nejstaršího dochovaného souboru koster Homo sapiens sapiens na světě.
Dolní Věstonice jsou místem nejstarší výroby textilu na světě.

Kostel archanděla Michaela Kostel archanděla Michaela

Nejvýraznější památkou Dolních Věstonic je kostel archanděla Michaela, jehož nejstarší raně gotická část pochází ze 14. století (1389). Věž kostela, v níž je zavěšen mohutn...

691 29 Dolní Věstonice

Archeologická expozice Věk lovců a mamutů Archeologická expozice Věk lovců a mamutů

Archeologická expozice o životě lovců mamutů a jejich kultuře se nalézá přímo uprostřed Dolních Věstonic, na návsi, v budově bývalé radnice. Přibližuje dosavadní výsledky arche...

691 29 Dolní Věstonice

Habánské sklepy Habánské sklepy

Na počátku 16. století přišli do Dolních Věstonice první Habáni. Žili uzavřeným způsobem života s vyspělou dělbou práce a vysokou úrovní vzdělanosti. Pověstná byla hlavně jej...

691 29 Dolní Věstonice

Kalendář věků Kalendář věků

Tato významná geologická lokalita se nachází na východním okraji obce. Sprašový profil výšky 30 m ve starém hliníku je významnou světovou geologickou lokalitou. Obsahuje pohřbené p...

Dolní Věstonice

Vysoká zahrada Vysoká zahrada

Sídliště starých Slovanů, z něhož bylo nalezeno rozsáhlé pohřebiště. Někdejší velkomoravská osada byla chráněna malým hradiskem, nazývaným Vysoká zahrada. Vedle mohutného val...

Dolní Věstonice

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

Vodní dílo Nové Mlýny, které je nejlépe vidět z Děvína, bylo vybudováno v letech 1975–1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha. Horní (Mušovská) a Doln...

Pavlov, Dolní Věstonice, Pasohlávky

Věstonická nádrž Věstonická nádrž

Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny (VDNM) – Věstonická – leží na soutoku Dyje, Svratky a Jihlavy, v místě bývalých lužních biotopů. V nádrži o rozloze vodní plochy 10...

Dolní Věstonice

Naučná stezka Věstonická nádrž Naučná stezka Věstonická nádrž

Kolem střední nádrže Vodního díla Nové Mlýny, která je významnou ptačí rezervací, vede naučná stezka. Na 6 zastaveních získáte informace o rybách a ptácích Novomlýnských nád...

Dolní Věstonice

Naučná archeologická stezka Naučná archeologická stezka

Dávnou historií kraje provází 5 km dlouhá archeostezka s osmi panely, z nichž některé představují světoznámé lokality z doby lovců mamutů, kteří žili v okolí Dolních Věstonic a...

Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstovnice

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:
Pátek, 25. Červenec 2014 - Sobota, 26. Červenec 2014
Babské hody

Nenechte si ujít naše Babské hody v Dolních Věstonicích.

Neděle, 20. Duben 2014 - Neděle, 20. Duben 2014
Výstava vín

Výstava vín

Neděle, 06. Červenec 2014 - Sobota, 12. Červenec 2014
Pohádkový tábor s růžovým slonem

Základní škola Dolní Věstonice pořádá Letní tábor pro rodiče s dětmi 2014. Místo: Rekreační středisko Prudká Termín: 6.- 12.7. 2014 (7 dní - 6 nocí) Více info zde:...

Neděle, 13. Červenec 2014 - Sobota, 19. Červenec 2014
Letní dětský tábor Prudká 2014

ZŠ Dolní Věstonice pořádá Letní dětský tábor Prudká 2014. Místo: Rekreační středisko Prudká Termín: 13.7.- 19.7. 2014 Určeno pro: děti...

Uterí, 04. Únor 2014 - Uterí, 04. Únor 2014
Zápis do 1.třídy Základní školy v Dolních Věstonicích

Pozvánka na zápis détí do 1.třídy Základní školy v Dolních Věstonicích. www.zsvestonice.cz

Venus of Dolní Věstonice

Na výletě s historikem (Dolní Věstonice)