Horní Věstonice

Obec Horní Věstonice se rozkládá na severozápadním úpatí Pavlovských vrchů a její katastr tvoří především zvlněná zemědělská krajina. Zasahuje do něj ale také Chráněná krajinná oblast Pálava, přírodní rezervace Věstonická nádrž a malou částí také Národní přírodní rezervace Děvín. Ves byla založena krátce před rokem 1312 na tehdejším majetku hradu Děvičky. V roce 1334 získali mikulovské panství a hrad Děvičky s veškerým majetkem Lichtenštejnové. Od té doby, po více než 500 let, byl osud Horních Věstonic s tímto panstvím úzce spojen. V listině z roku 1336 se ves jmenuje Nové Věstonice - Novo Wistanicz. O obci se jako o Horních Věstonicích poprvé píše až v roce 1414 se v lichtenštejnském urbáři. V katastru obce se nacházejí pozůstatky nejméně známého třetího hradu na Pavlovských vrších - Neuhausu, Nového hradu. Hrad nechal postavit moravský markrabě Jan Jindřich v letech 1368-1376 na obranu zemské hranice a jako protiváhu sousednímu lichtenštejnskému majetku. V době husitských válek se i on dostal do rukou Lichtenštejnů a pravděpodobně byl zničen za husitského tažení jižní Moravou v roce 1426.
Kostel sv. Rozálie Kostel sv. Rozálie

Největší pamětihodností v obci je kostel sv. Rozálie z roku 1769, který v polovině 19. století prošel důkladnou rekonstrukcí. Významným donátorem stavby kostela byl rod Dietrichstein...

691 81 Horní Věstonice

Fara, Horní Věstonoce Fara, Horní Věstonoce

Zajímavá je také budova fary z poslední čtvrtiny 18. století, která také v rove 2009 prodělala obsáhlou rekonstrukci.

691 81 Horní Věstonice

Socha sv. Floriána Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána na návsi je kvalitní barokní socha světce v životní velikosti od Ignáce Lengelachera stojí na čtyřbokém soklu s rytým rámem. Socha je oděna v šat římského voj...

691 81 Horní Věstonice

Kaplička svatého Urbana Kaplička svatého Urbana

V Horních Věstonicích byla za velké podpory místních obyvatel vystavěna kaplička zasvěcená patronovi vinařů svatému Urbanovi. Na kapličku se lidé složili ve veřejné sbírce, kter...

691 81 Horní Věstonice

Nový Hrad Nový Hrad

V katastru obce se také nacházejí pozůstatky nejméně známého a v terénu patrného třetího hradu na Pavlovských kopcích - Neuhaus, Nového hradu. Ten nechal postavit moravský markrabě...

691 81 Horní Věstonice

Boží muka Boží muka

Boží muka se nachází na odbočce do Perné při cestě do Mikulova u pramene nad obcí.

691 81 Horní Věstonice

Pondělí:7:30 - 15:30
Úterý:7:30 - 15:30
Středa:7:30 - 17:00
Čtvrtek:7:30 - 15:30
Pátek:7:30 - 14:00
Ing. Vladislav Moravčík Ing. Vladislav Moravčík
Starosta
horni-vestonice@quick.cz
+420 724 808 619
Martina Kostková Martina Kostková
Administrativa
podatelna.hv@seznam.cz
+420 519 517 668

Akce

Neděle, 28. Prosinec 2014 - Neděle, 28. Prosinec 2014
Vepřové hody na návsi

Vepřové hody na návsi - náladu spříjemňuje Neoveská CM.

Neděle, 30. Listopad 2014 - Neděle, 30. Listopad 2014
Rozsvěcení Vánočního stromku

Rozsvěcení Vánočního stromku

Sobota, 25. Říjen 2014 - Sobota, 25. Říjen 2014
Vinobraní s posezením u cimbálu

VINOBRANÍ S POSEZENÍM U CIMBÁLU- VARMUŽOVA CM

Sobota, 09. Srpen 2014 - Neděle, 10. Srpen 2014
Tradiční krojované hody

Programem Vás provází DH HORNOBOJANÉ

Sobota, 05. Červenec 2014 - Sobota, 05. Červenec 2014
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

Den otevřených sklepů a červencová noc

Sobota, 28. Červen 2014 - Neděle, 29. Červen 2014
LOS GLGOS DEUTZ-FAHR CUP 2013

Turnaj v malej kopanej

Sobota, 31. Květen 2014 - Sobota, 31. Květen 2014
Dětský den

Dětský den

Neděle, 18. Květen 2014 - Neděle, 18. Květen 2014
Den matek

Den matek

Neděle, 18. Květen 2014 - Neděle, 18. Květen 2014
Den matek

Den matek

Neděle, 18. Květen 2014 - Neděle, 18. Květen 2014
Den matek

Den matek

Sobota, 10. Květen 2014 - Sobota, 10. Květen 2014
VINNÝ KOŠT – CM JOŽKY SEVERÍNA

Vinný košt

Sobota, 15. Březen 2014 - Sobota, 15. Březen 2014
Beseda s důchodci

Beseda s důchodci

Sobota, 22. Únor 2014 - Sobota, 22. Únor 2014
Dětský karneval

Srdečně vás zveme děti na Dětský karneval.