Klentnice

Vinařská obec leží přímo na úpatí Stolové hory v chráněné krajinné oblasti Pálava asi 5 km severně od Mikulova. Do jejího katastru zasahují přírodní rezervace Růžový vrch, národní přírodní rezervace Děvín a Tabulová hora a přírodní památky Kočičí kámen a Kočičí skála. Území obce bylo od pravěku osídleno lidmi různých kultur, od doby bronzové se zde nacházejí stopy po téměř nepřetržitém osídlení. Nejvýznamnější archeologickou lokalitou je Stolová hora a Kotel, jejichž území jsou jako archeologická naleziště chráněna. Název obce naznačuje původní slovanské osídlení a je odvozen z vlastního jména Klement. Zkomolená německá podoba Glemptitz je doložena v prvních písemných pramenech z roku 1322. Zájmové území patřilo do jádra Velkomaravské říše, po jejímž pádu bylo původní slovanské osídlení postupně nahrazováno převážně německými přistěhovalci. Obec náležel v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle urbáře z roku 1414 tu byl rad - Sirotčí hrad, rychta, lázeň, rybník 35 podsedků různé velikosti obdělaných a 7 pustých. Obec byla součastí Lichtenštejnovského panstva. V roce 1575 získal panství darem od císaře rakouský rod knížat z Dietrichsteina. V 18. stol. došlo i k osídlení oblasti chorvatskými uprchlíky z tureckých válek. Po 2. světové válce bylo v souladu s mezinárodními dohodami německé obyvatelstvo odsunuto a nahrazeno nově přistěhovalým českým obyvatelstvem převážně pocházejícím z hlavně kulturně příbuzné oblasti Slovácka.
Sirotčí hrádek Sirotčí hrádek

Nejvýznamnější zdejší památkou obce je zřícenina Sirotčího hradu (též nazývaný Růžový hrad nebo Weisenstein). Zřícenina hradu stojí na Růžovém vrchu u nad obcí. Podle sta...

Klentnice

Stolová hora Stolová hora

Stolová hora (458 m n. m.), vápencové bradlo s plochým vrcholem, je jednou z dominant Pálavy. Její území je od roku 1951 chráněno jako národní přírodní rezervace Tabulová, Růžov...

Klentnice

Kostel sv. Jiří Kostel sv. Jiří

Dnešní kostel sv. Jiří pochází z let 1783 - 1785. Je to jednolodní orientovaná starvba s půlkruhově ukončeným kněžištěm se sakristií při evang. straně a věží s dvojitou bání...

692 01 Klentnice

další památky v obci Klentnice další památky v obci Klentnice

Dalšími památkami jsou fara a sochy sv. Floriána a Jana Nepomuckého a také boží muka. Socha sv. Floriana z konce 18. stol. stojí u kostela. Socha Jana Nepomuckého z r.1791 stojí pob...

692 01 Klentnice

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Bc. Roman Koprivňanský Bc. Roman Koprivňanský
starosta
starosta@klentnice.cz
+420 519 515 171
David Blaha David Blaha
místostarosta
ou@klentnice.cz
+420 519 151 197
Soňa Hříbová Soňa Hříbová
účetní
ou@klentnice.cz
+420 519 515 171

Akce

Sobota, 06. Prosinec 2014 - Sobota, 06. Prosinec 2014
Košt mladých vín

Vinařské sdružení Klentnice Vás zve do sálu pohostinství na košt mladých vín. Začátek v 16.00 hodin.

Sobota, 02. Srpen 2014 - Sobota, 02. Srpen 2014
Krojované hody

Kde: parkoviště na horním konci obce Klentnice Kdy: 2. 8. 2014 v 10.00 Info: www.klentnice.cz

Sobota, 26. Duben 2014 - Sobota, 26. Duben 2014
Výstava vín

Vinařské sdružení Klentnice Vás zve do sálu pohostinství na výstavu klentnických vín. Začítek v 12.00 hodin.

Sobota, 01. Březen 2014 - Sobota, 01. Březen 2014
Klentnický fašank

Průvod masek obcí, večerní zábava. Místo: sál pohostinství, Klentnice Termín: 1. 3. 2014 v 14.00 Organizuje: Svaz žen Klentnice