Mikulov

Ať už přijíždíte do města z kterékoli strany, vždy Vás uvítá svým jedinečným panoramatem se siluetou zámku a Kozího hrádku mezi vápencovými bradly Turoldu a Svatého kopečku. Více než osm set let staré město ve svém nitru ukrývá cenné sakrální a architektonické památky, renesanční náměstí, svébytnou židovskou čtvrť v podzámčí a mnoho dalších zajímavostí. Dějiny tohoto významného pohraničního města začali psát v době Velkomoravské říše první Slované. Již v 11. století zde stával zeměpanský hrad, v jehož podhradí na významné středověké obchodní stezce město postupně vyrostlo. Střed města obepínaly kamenné hradby, jejichž pozůstatky se dochovaly v jádru města dodnes. První písemná zmínka pochází z roku 1249, kdy Mikulov s okolím postoupil za služby v boji proti svému otci markrabí Přemysl Jindřichovi z Lichtenštejna. Tento šlechtický rod město držel asi tři sta let. Od roku 1575 jsou osudy Mikulova a celého panství významně spjaty s rodem Ditrichštejnů, ktorý zde působil až do roku 1945. Významnou kapitolu mikulovské historie napsali Židé. Židovské město doložené od 14. století patřilo ve středověku k nejvýznamnějším na Moravě, neboť zde bylo sídlo zemského rabína. O velikosti a síle zdejší obce vypovídá rozsáhlý hřbitov a významné památky. Druhou významnou a svým postavením a způsobem života odlišnou komunitou byli novokřtěnci, kteří sem přišli v 16. století z území dnešního Švýcarska. Zdatní a zkušení habáni zaujímali mimořádné postavení v ekonomické struktuře s nemalým přínosem hospodářskému a společenskému vývoji jižní Moravy. Známá je habánská keramika, byli proslulí lazebníci, ale také vinaři. Město si dlouhá léta zachovalo svou pozdně středověkou podobu a jeho jádro bylo proto v roce 1952 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Výjimečná atmosféra tohoto starobylého vinařského města, kde jako by se zastavil běh času, sem každoročně přiláká mnoho turistů.

I přes rozsáhlé demolice v minulých dobách se zachovala řada domů původních židovských obyvatel, pocházejících již z poloviny 16. století, tj. z doby výstavby prvních kamenných domů. Řada z nich obsahuje architektonické prvky typické pro židovské domy, a proto byla celá polovina dosud stojících budov (45) prohlášena za nemovitou kulturní památku.

 

Počátky mikulovské židovské obce můžeme doložit do doby po roce 1421, když byli Židé vypovězeni vévodou Albrechtem V. Habsburským z Vídně a Dolních Rakous a část z nich nalezla útočiště v blízkém Mikulově. Další příliv nastal po vyhnání Židů z moravských královských měst, především Brna a Znojma. Příslušníci této ve středověku opovrhované menšiny se usadili v ulici Za Hradem, zpočátku v sousedství křesťanských domů. Ty ale časem vykoupili a vznikla zde samostatná židovská čtvrť. Samosprávu s vlastním rychtářem a s dalšími výsadami mikulovským Židům udělil až v roce 1591 Maxmilián z Dietrichsteina.

 

Postupně se mikulovská obec stala jednou z nejvýznamnějších na Moravě a sem také byla po svém vzniku před polovinou 16. století umístěna instituce moravského zemského rabína, který v Mikulově sídlil do roku 1851. Mikulov byl rovněž významným duchovním centrem židovství. Obyvatelé obce se živili především drobným obchodem, v 17. a 18. století vzrostl počet řemeslníků.

 

Život nejen židovské obce, ale i celého města poznamenal rozsáhlý požár z 10. srpna 1719, kdy celá židovská čtvrť vyhořela. Po novém vybudování ghetta přišel 22. dubna 1737 další požár. V této době byla mikulovská židovská obec s 600 usazenými rodinami nejpočetnější na Moravě, později jejich počet ještě vzrostl. Díky rozsáhlým změnám společnosti v polovině 19. století byli i Židé zrovnoprávněni s ostatním obyvatelstvem, takže mohli volně nabývat majetek a svobodně se stěhovat. Důsledkem těchto změn byl příchod nových židovských rodin z přeplněných ghett velkých měst Brna a Vídně. V roce 1848 se židovská obec stala samostatným subjektem s vlastním starostou i dalšími orgány, zcela zrušena byla v roce 1919. Od té doby byla součástí města. Konec židovským obyvatelům v Mikulově přinesla léta druhé světové války, kterou z nich přežila jen hrstka, a k obnovení obce již nedošlo.

 

První domy v židovské čtvrti byly dřevěné, teprve po zhoubných požárech v polovině 16. století nahradilo dřevo kámen. Proto má také většina dochovaných domů renesanční jádro. Postupným přílivem dalších židovských rodin se zvětšoval i rozsah židovské čtvrti, která po příchodu utečenců z Vídně v roce 1670 zahrnovala krom Hlavní a Příčné ulice (dnes Husova a Alfonse Muchy) též Zámeckou a Úzkou (proti synagoze), na opačném konci sahala až k židovskému hřbitovu. Zcela nově bylo ghetto koncipováno po požáru roku 1719, zcela odděleny byly židovské a křesťanské domy, vybudovány byly ochranné zdi proti dalším požárům a na střechy nesmělo být použito dřevo a šindele. Lepší prostorové podmínky přinesly židovské menšině až změny v polovině 19. století a konec izolace. Po roce 1945 byla řada domů bývalého židovského ghetta zničena, z původních 317 zůstalo 90 domů. Polovina ze zachovaných domů byla právem v nedávné době prohlášena za nemovitou kulturní památku.

Mikulov a okolí patří k tradičním vinařským centrům. Zeměpisná poloha, klima a různorodost půd Mikulovské vinařské podoblasti s vápencovými svahy Pálavy ovlivňují nezaměnitelný charakter místních vín. Toho si byli vědomi již staří Římané, kteří oblast pod Pálavou považovali za území vhodné pro pěstování vinné révy. K významným vinařským centrům Mikulovské vinařské podoblasti se kromě Mikulova řadí také Valtice a další vinařské obce jako např. Dolní Dunajovice, Novosedly, Perná, Sedlec, Pavlov, Dolní Věstonice, Horní Věstonice a Brod nad Dyjí.

 

V mikulově a okolí na vás čeká:

 

Povídání o víně

Na Mikulovsku se daří především bílým odrůdám vín – ty totiž zabírají 80% zdejších vinic. Vyšší obsah vápníku v půdách velmi teplých viničních tratí dodává bílým vínům zvláštní typ mohutné, ale jasně vyhraněné minerálnosti.

 

 

Vinařské akce

Pro příznivce vína jsme připravili nabídku aktuálních vinařských akcí v Mikulově. Věříme, že si jistě i Vy vyberete. Více informací o vinařských akcích na Mikulovsku naleznete na webových stránkách www.vinazmoravy.cz.

 

 

Vinařské naučné stezky

Vyznavači zdravého životního stylu ocení možnost spojení degustace vína s pohybem v krásné přírodě v okolí Pálavy. Tímto malým územím prochází hned několik vinařských naučných stezek. Uvádíme pouze trasu, která vede naším regionem.

 

 

Kam za vínem?

V Mikulově se s vínem setkáte snad na každém kroku. Vína této podoblasti jsou natolik specifická, že vyhoví nárokům znalců i milovníků vín všech generací.

 

 

Vinařská expozice

Nová vinařská expozice Regionálního muzea v Mikulově má nyní tři části. Je to především Zámecký sklep s největší raritou muzea - obřím vinným sudem z roku 1643, potom "Tradiční vinařství na Moravě" a nakonec galerie historických vřetenových lisů.

Málokterá přírodní oblast nabízí tolik možností k aktivnímu pobytu v přírodě jako Mikulov a jeho okolí. Reliéf krajiny je utvářen Mikulovskou pahorkatinou s vápencovým hřebenem Pavlovských vrchů a zalesněným Milovickým lesem.

 

Především skalnaté Pavlovské vrchy přitahují pozornost návštěvníků různorodými formami krasových jevů a rozmanitostí rostlin a živočichů. Na jižním okraji Mikulova se táhne široké údolí potoka Včelínku, který je největším pravostranným přítokem řeky Dyje. Atraktivní je i propojení na krajinu Lednicko-valtického areálu a na rakouskou část Pavlovských vrchů.

 

Přírodní a krajinnou hodnotu Mikulovska zvyšuje místní klima, které se vyznačuje mírnější zimou a nejvyšším počtem slunečných dnů v roce z České republiky. S tím souvisí možnost trávit v Mikulově volný čas a odpočinek téměř ve všech ročních obdobích.

 

 

Kozí hrádek

Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala volně přístupným odpočinkovým centrem.

 

 

Svatý kopeček

Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého kopečku až k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta.

 

 

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold (385 m n.m.), který leží na severním okraji města Mikulova a patří k nejstarším přírodním rezervacím na území dnešní chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervaci Pálava.

 

 

CHKO Pálava

Široké okolí města je začleněno do Chráněné krajinné oblasti Pálava. Jedná se o krajinný komplex Pavlovských vrchů a údolní nivy řeky Dyje chráněný od roku 1976, který byl v roce 1986 zapsán na seznam biosférických rezervací UNESCO. Od roku 2003 je pak Pálava součástí rozšířené biosférické rezervace Dolní Morava, která zahrnuje také Lednicko-valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje.

 

 

Přírodní rezervace

V Chráněné krajinné oblasti Pálava se nacházejí čtyři národní přírodní rezervace (Děvín-Kotel-Soutěska, Křivé jezero, Slanisko u Nesytu a Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen), pět přírodních rezervací (Liščí vrch, Milovická stráň, Svatý kopeček, Šibeničník a Turold) jedna národní přírodní památka (Kalendář věků) a čtyři přírodní památky (Kočičí skála, Kienberg, Růžový kopec a Anenský vrch).

 

 

Naučné stezky

Přírodou a památkami Vás na Mikulovsku provede hned několik naučných stezek: Vinařské naučné stezky, Naučná stezka židovskou čtvrtí, Naučná stezka Děvín a Naučná stezka Turold.

 

Tipy na výlety

Připraveno je pro vás hned několik tipů na výlety: procházka Mikulovem, pěší túra po CHKO Pálava, rodinné výlety, putování Lednicko-valtickým areálem a výlety k sousedům.

Zajímavosti: Cykloturistika

K současným trendům patří zdravý životní styl a s tím je spojen i rozvoj cykloturistiky. Dnešní člověk již nechce být pasivním konzumentem pohodlné jízdy autem a organizovaných dovolených, ale touží být naopak aktivní a nezávislý.

 

Mikulov a celý region Vás k cykloturistice přímo vybízí. Krajinu kolem Mikulova a Pálavských vrchů protkává síť kvalitních značených cyklostezek včetně několika dálkových a mezinárodních tras. Na stezky se proto můžete na kolech vydat bez obav a trasu si lze samostatně naplánovat podle fyzické zdatnosti nebo vašich zájmů. Ať už je to poznávání krásné krajiny a přírody, architektonických a jiných památek, nabídka je skutečně široká, stačí si jen vybrat.

Trasy jsou často vedeny těmi nejkrásnějšími a nejzachovalejšími částmi této oblasti, kde nevedou rušné a přeplněné silnice a Vy si proto můžete dopřát komfort blízkého kontaktu s touto nádhernou přírodou. Cyklostezky však nejsou vedeny přírodními rezervacemi a proto je nutné dodržovat pokyny o zákazech vjezdu, které naleznete na informačních tabulích. Cyklistické stezky se napojují na dálkové trasy, a proto lze poznávání Mikulova a jeho okolí propojit s výletem do příhraničních oblastí sousedního Rakouska. Především pro cyklisty je určen hraniční přechod Nový Přerov-Alt Prerau, hraniční přechod Mikulov-Ottenthal či Valtice-Schrattenberg)...

 

Cyklistický okruh Stará hora

Na trase o celkové délce 37 km, si prohlédnete vinice pod Pálavou a blíže se seznámíte s malebnou vinařskou krajinou Mikulovska. Trasa stezky je nenáročná a je vhodná také pro výlet s dětmi. Pro její absolvování však budete potřebovat dostatek času, doporučujeme si okruh naplánovat jako celodenní výlet.

 

 

Liechtensteinské stezky

Absolvujte trasu Lednicko-valtickým areálem v celkové délce 103 km (Knížecí stezka, Břeclavská stezka, Poštorenská stezka, Lednická stezka, Valtická stezka) nebo trasu Dolním Rakouskem v délce 70 km (Liechtensteinská stezka, trasa Greenways Praha – Wien).

 

 

Mikulovská vinařská stezka

Trasa nízké náročnosti o délce cca 82 km, která představuje krásy a zajímavosti Mikulovské vinařské podoblasti, je vedena po bývalých vojenských signálkách a silnicích 3. třídy.

 

 

Moravská vinná stezka

Moravská vinná stezka je páteřní trasou ojedinělé sítě regionálních cyklistických stezek vedoucích malebnou krajinou jihovýchodní Moravy. Trasa začíná ve Znojmě, prochází Mikulovem, Hustopečemi, Velkými Pavlovicemi, Mutěnicemi, Bzencem a končí v Uherském Hradišti.

 

 

Cyklotrasa okolo ATC Merkur

Oblíbená místní trasa s nízkou náročností, vedoucí po zpevněných i nezpevněných komunikacích. Je možné zvolit si mezi malým nebo velkým okruhem. Malý okruh je dlouhý 16 km (značeno červeně) a vede hlavně okolo střední Novomlýnské nádrže. Velký okruh má délku 27,5 km (značeno zeleně) a vede okolo obou nádrží, tedy horní i střední.

 

 

Další možnosti naleznete: http://www.cyklo-jizni-morava.cz/

Zajímavosti: Sport a relaxace

K modernímu životnímu stylu patří již neodmyslitelně sport. Z nabídky sportovních aktivit si dnes může zvolit opravdu každý: sport tradiční, jako tenis, či sporty novodobé, jako např. windsurfing.

 

Sport si lze vybrat také podle toho, kde je provozován – na zemi, ve vzduchu nebo na vodě. Všechny sporty však spojuje jedno: zlepšování vlastních schopností, radost z pohybu a rozšiřování obzoru nových zážitků.

 

Spojení aktivního pobytu s relaxací patří k největším přednostem Mikulova a jeho okolí. Věřte, že v Mikulově je z čeho vybírat: krytá i venkovní sportoviště určená těm, kdo rádi hrají míčové hry (basketbal, volejbal, halová kopaná, florbal, házená, tenis, bowling), dále fitness, střelnice, relaxační centra (solná jeskyně, whirpool, bylinné lázně) i rehabilitační zařízení (masáže). Do budoucna se počítá i s lanovým centrem v areálu Amfiteátru.

 

Čím dál oblíbenější se stávají projížďky či intenzívní výcvik na koních. Milovníci golfu si přijdou na své v nedaleké rakouské vesnici Poysdorf, kde mají k dispozici golfové hřiště.

 

Další informace: 

http://www.mikulov.cz/turistika/sluzby/sport-a-relaxace/

Turizmus

Zámek Mikulov Zámek Mikulov

Jeden z nejmalebnějších moravských zámků, vzniklý renesanční přestavbou hradu postaveného ve 13. století tvoří hlavní dominantu Mikulova. Sídlí zde Regionální muzeum Mikulov. ...

Zámek 1, 692 01 Mikulov

Historické náměstí Historické náměstí

Přirozené centrum města ve své dnešní podobě vzniklo v posledních desetiletích 16. století, přesunem původního náměstí do těsné blízkosti vstupu do zámku. Během první poloviny...

Náměstí, 692 01 Mikulov

Dietrichsteinská hrobka Dietrichsteinská hrobka

Hrobka stojí na mikulovském náměstí. Jedná se o původní kostel sv. Anny, který nechal postavit František z Dietrichsteina roku 1623. Uprostřed jeho hlavní lodi byla umístěna Svatá ch...

Náměstí, 692 01 Mikulov

Kozí hrádek Kozí hrádek

Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala vhodným volně přístupným odpočinkovým centrem. K...

692 01 Mikulov

Kostel sv. Václava Kostel sv. Václava

Kostel se čtyřpatrovou renesanční věží patří k dominantám města. Pod věží kostela sv. Václava byla zpřístupněna expozice o historii kostela a kostnice umístěná v Lobkovické kr...

Kostelní náměstí 2, 692 01 Mikulov

Kostel sv. Jana Křtitele Kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel sv. Jana Křtitele, patřící k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, skrývá nádhernou malířskou výzdobu od předního barok...

Komenského ulice, 692 01 Mikulov

Pravoslavný chrám sv. Mikuláše Pravoslavný chrám sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše vystavěný v novogotickém slohu sloužil do roku 1945 německým evangelíkům. Po jejich odchodu kostel chátral a až v roce 1997 jej odkoupila pravoslavná církev, kter...

Nádražní 27, 692 01 Mikulov

Mikve - židovská rituální lázeň Mikve - židovská rituální lázeň

Středověká mikve se nachází v místech, kde bylo v minulosti Lázeňské náměstí. Židovská lázeň mikve sloužila symbolickému rituálnímu očištění ortodoxních židů před začá...

Brněnská (U Staré brány), 692 01 Mikulov

Židovský hřbitov Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Mikulově patří mezi největší židovské hřbitovy v České republice. Nachází se tu na 4000 náhrobků. Svým výtvarným zpracováním a ornamentikou se staly vzor...

Hřbitovní náměstí, 692 01 Mikulov

Synagoga Synagoga

Přímo pod zámkem v Mikulově se nachází jediný dochovaný příklad synagogy východního nebo také polského typu s almemorem neseným čtyřmi sloupy uprostřed prostoru. Synagoga byla...

Husova 11, 692 01 Mikulov

Zvonice na Svatém kopečku Zvonice na Svatém kopečku

V roce 1631 vyrostla na temeni Svatého kopečka stavba samostatně stojící zvonice – kampanila. Za příznivého počasí můžete nádherný hlas zvonu slyšet až do vzdálenosti 20 km od Mi...

692 01 Mikulov

Boží hrob Boží hrob

Zdejší stavba je napodobeninou původního jeruzalémského Božího hrobu, do kterého byl uložen Ježíš po té, co zemřel na kříži. Je součastí Křížové cesty na Svatém kopečku. ...

692 01 Mikulov

Křížová cesta na Svatý kopeček Křížová cesta na Svatý kopeček

Výstavba kapliček probíhala s největší pravděpodobností ve dvou časových osách. Dle rytiny města z roku 1673 lze usuzovat, že do komplexu původní křížové cesty z roku 1630 patři...

Svatý kopeček, 692 01 Mikulov

Kaple sv. Šebestiána Kaple sv. Šebestiána

Základní kámen Kaple svatého Šebestiána byl vysvěcen 2. července 1623, rok poté, co se v Mikulově a okolí rozšířila epidemie moru. Výstavba této kaple se protáhla až do roku 1630,...

Svatý Kopeček, 692 01 Mikulov

Galerie Závodný Galerie Závodný

Galerie moderního umění, která prostřednictvím autorských výstav prezentuje současné umění v plné jeho šíři. K doprovodným aktivitám patří koncerty vážné hudby a příjemná ...

Husova 3, 692 01 Mikulov

Galerie Konvent Galerie Konvent

Vedle výstav obrazů, komorní plastiky či fotografií zde lidé uvidí drobná divadelní představení, poslechnout si budou moci recitaci veršů či uslyší komorní hudbu. Otevírací do...

Vrchlického 3, 692 01 Mikulov

Galerie Efram Galerie Efram

Galerie zaměřená na židovské umění. Otevírací doba: úterý–neděle 13.00–17.00

Husova 4, 692 01 Mikulov

Galerie 27 – Sgrafitový dům Galerie 27 – Sgrafitový dům

Výstavní galerie v prostorách sgrafitového domu. Autorské výstavy, práce s dětmi a mládeží. Otevírací doba: v době výstavy: pondělí–neděle 10.00–12.00, 13.00–17.00 ...

Náměstí 27, 692 01 Mikulov

Svatý kopeček Svatý kopeček

Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za př...

692 01 Mikulov

Jeskyně Na Turoldu Jeskyně Na Turoldu

Podzemní systém jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold, který je součástí města Mikulova. Spolu s jeskyní Liščí díra vytváří více než 2 km chodeb, s...

U Lomu 54, 692 01 Mikulov

Přírodní památky Růžový kopec, Anenský vrch, Kočičí skála , Kienberg Přírodní památky Růžový kopec, Anenský vrch, Kočičí skála , Kienberg

Přírodní památka Růžový kopec se nachází na východním okraji Pálavy asi 1,5 km severozápadně od Mikulova a 2 km jižně od Bavor. Jedná se o vrch s charakteristickou stepní flórou ...

Mikulov

Pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“ Pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“

Pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“ je jediná dokončená pevnost v úseku Mikulov z roku 1938, která po reaktivaci sloužila armádě až do roku 1999. V současnosti slouží jako Muzeum ČS ope...

48°48‘33.499“N, 16°36‘9.407“E

Tajemné sklepení Tajemné sklepení

Interaktivní výstava postav z pověstí Mikulovska a Pálavy. Co vás čeká: výstava strašidel a duchů, čarodějná kuchyně - hry, kouzelná kostymérna - převleky, trpasličí sluj a ...

Náměstí 8, 692 01 Mikulov

Naučná stezka židovskou čtvrtí Naučná stezka židovskou čtvrtí

Naučná stezka židovskou čtvrtí obsahuje zhruba na kilometrové trase celkem 13 zastavení. Součástí stezky se stala i mikve - rituální lázeň objevená v Mikulově při archeologickém p...

Židovská čtvrť, 692 01 Mikulov

Vinařská naučná stezka Mikulov Vinařská naučná stezka Mikulov

Tematická naučná stezka vás seznámí s historií kraje pod Pálavou, kraje bohatých tisíciletých vinařských tradic. Trasa je značená a vybavena 17 informačními panely. Výchozím b...

Mikulov

Přírodou Mikulovska Přírodou Mikulovska

Charakteristika: Při přechodu Pálavy z Mikulova do Pavlova se seznámíte s chráněnou krajinnou oblastí, prohlédnete si chráněné rybník, budete pozorovat chráněnou faunu a floru. Uvid...

Mikulov

Pěšky po hřebeni Pálavy Pěšky po hřebeni Pálavy

Krásné výhledy do okolí odmění každého, kdo se vydá do po hřebeni Pálavy. Pálavu poznáte i zevnitř – v unikátní jeskyni Na Turoldu. Vedení trasy: Mikulov (jeskyně Na Turold...

Mikulov

Naučná stezka Turold Naučná stezka Turold

Naučná stezka Turold, obnovená v roce 2000, je umístěna na upraveném dně bývalého lomu na Turoldu. Nyní je zde přírodní rezervace. Na 8 panelech získáte informace o gologické stav...

Mikulov

Naučná trasa Umění bez hranic Naučná trasa Umění bez hranic

Naučná trasa o historii a současnosti města Mikulov. Na naučné stezce se na 6 zastaveních seznámíte s historií a stavebním vývojem Mikulova, prohlédnete si starobylé památky i um...

Mikulov

Koupaliště Riviéra Koupaliště Riviéra

Areál koupaliště je v blízkosti komunikace Brno - Vídeň, v krásném prostředí s výhledem na dominanty Mikulova: Zámek a Svatý kopeček. V blízkosti areálu je možnost parkování a n...

Republikánské obrany 5, 692 01 Mikulov

Městská sportovní hala Mikulov Městská sportovní hala Mikulov

Městská sportovní hala nabízí pro zájemce prostory pro sport v malé a velké hale. Velká hala: basketbal, volejbal, tenis, halová kopaná, florbal, házená Malá hala: stolní teni...

Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

Jezdecký klub Mikulov Jezdecký klub Mikulov

Jezdecký klub Mikulov připravil pro návštěvníky Mikulova výuku i vyjížďky na koních a prázdninové pobyty přímo pod stanem. Pokud máte zájem o intenzivnější výcvik, jistě ocen...

Cihelna, 692 01 Mikulov

Sportovně střelecký klub 0627 Mikulov Sportovně střelecký klub 0627 Mikulov

Sportovní klub zabývající se sportovní rekreační střelbou ze všech druhů zbraní. Služby s tímto spojené poskytujeme i veřejnosti, kde mohou využít střelnici na střelbu i pronáje...

Dukelská 21, 692 01 Mikulov

Tenisový oddíl Mikulov Tenisový oddíl Mikulov

Tenisový areál Na Doležalce se nachází v krásném prostředí ve středu města Mikulova. Zájemcům nabízí tři antukové tenisové kurty, jeden asfaltový kurt a cvičná tenisová stěna...

Svobovy, 692 01 Mikulov

Informace o městě Mikulov

Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tic@mikulov.cz
+420 519 510 855

Provozní doba Městského úřadu

Pondělí:8:00 – 17:00 hod.
Úterý:8:00 – 15:30 hod.
Středa:8:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek:8:00 – 15:30 hod.
Pátek:8:00 – 12:30 hod.

Úřední hodiny

Pondělí:8:00 - 17:00 hod.
Úterý:8:00 - 14:00 hod.
Středa:8:00 - 17:00 hod.

Mikulov - představení města

Mikulov - procházka městem

Akce

Sobota, 29. Březen 2014 - Sobota, 29. Březen 2014
15. ročník Mikulovského zpěváčka

Oblastní dětská soutěž v lidovém zpěvu. Organizuje: NS Pálava Více info zde: www.nspalava.cz

Sobota, 29. Březen 2014 - Sobota, 29. Březen 2014
Otevírání turistické sezóny

Přijďte s námi otevřít turistickou sezonu 2014 v Mikulově.

Sobota, 22. Březen 2014 - Neděle, 23. Březen 2014
EAT ART GALLERY - svátek příchodu jara

Nechte se překvapit jarní nabídkou Eat art gallery. Doprovázet bude příjemná hudba a čtení. Připraven bude teplý i studený bufet. Cena bufetu: dospělí 230 Kč, děti od 8-14 let 100...

Čtvrtek, 20. Březen 2014 - Čtvrtek, 20. Březen 2014
Turnaj o pohár starosty

Místo: Tělocvična Gymnázia Termín: čtvrtek 20. března v 9.00 hodin

Uterí, 18. Březen 2014 - Uterí, 18. Březen 2014
Žákovský koncert

Tradiční jarní koncert žáků ZUŠ. Místo: Mikulov - Koncertní sál ZUŠ Termín: 18. března 2014, od 17.00 hodin Více info zde: www.zus-mikulov.cz

Pondělí, 17. Březen 2014 - Neděle, 23. Březen 2014
Filmový festival Jeden svět 2014

Jeden z největších lidsko-právních filmových festivalů na Evropě. Pořadatelem je Člověk v tísni. Cílem akce je přiblížit studentům a široké veřejnosti celosvětové problémy...

Neděle, 16. Březen 2014 - Neděle, 16. Březen 2014
Josef Fantura - vernisáž výstavy

Místo: Mikulov - Galerie Efram Termín: 16.3.2014

Sobota, 15. Březen 2014 - Sobota, 15. Březen 2014
Zvonokosy

Představení nové hry ochotnického divadla z Bavor. Místo: Městské kino Termín: sobota 15. března od 19.00 hodin Vstupné: 50 Kč (Vstupenky je možné zakoupit i předem v...

Čtvrtek, 13. Březen 2014 - Čtvrtek, 13. Březen 2014
Soutěžní odpoledne v DDM Mikulov

Kde: DDM Mikulov Kdy: čtvrtek 13. března v 16.00 hodin

Čtvrtek, 13. Březen 2014 - Čtvrtek, 13. Březen 2014
Komorní koncert - Belfiato Quintet

Místo: Mikulov - Galerie Závodný Termín: 13. března 2014, začátek v 18.00 hodin

Sobota, 08. Březen 2014 - Neděle, 09. Březen 2014
Pudingové hody našich babiček

Workshopy, na kterých si můžete sami zkusit připravit pikantní i sladké pudingy a jiné dobrůtky dle prastarých receptů, které navíc i obdržíte. Místo: Mikulov - EAT ART GALLERY...

Sobota, 08. Březen 2014 - Sobota, 08. Březen 2014
VÝSTAVA VÍNA mikulovské vinohradnické podoblasti

Tradiční výstava vín z mikulovské vinohradnické podoblasti, je možno ochutnat širokou škálu vín z Moravy, zastoupena budou i vína z Rakouska. Bude vyhlášen šampion výstavy,...

Pondělí, 03. Březen 2014 - Pondělí, 03. Březen 2014
Miroslav Donutil - Cestou necestou

Máte rádi humorné vyprávění a zpěv Miroslava Donutila? Pak se s ním vydejte Cestou necestou. Místo: Mikulov - Městské kino Termín: 3.3.2014, od 18.30 hodin Vstupné: 320...

Sobota, 01. Březen 2014 - Sobota, 01. Březen 2014
Jarní ochutnávání vín - 7. ročník

Jarní ochutnávka vín za účastí našich i rakouských vinařů. K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika KASANICA. Pořádá: Pořádá městská organizace KSČM u příležitosti...

Sobota, 01. Březen 2014 - Sobota, 01. Březen 2014
Fašank aneb "Svátek obžerství"

Vezměte s sebou děti a dobrou náladu, nezapomeňte na masky. O hudební doprovod se postará Eat Art Gallery. Pro hosty bude připraven bohatý teplý i studený bufet (jitrničky, jelítka,...

Sobota, 01. Březen 2014 - Sobota, 01. Březen 2014
Fašanková obchůzka

Tradiční masopustní obchůzka s babkovníky a maškarami. Organizuje: Národopisný spolek Pálava Mikulov

Pátek, 28. Únor 2014 - Pátek, 28. Únor 2014
Atletické halové závody družstev a jednotlivců

Atletické halové závody družstev a jednotlivců

Pátek, 28. Únor 2014 - Pátek, 28. Únor 2014
Reprezentační ples GSS Mikulov

Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov Vás zve III. reprezentační ples GSS Mikulov. Místo: Mikulov - Zámecký sál Termín: 28. února, od 19.00 hodin Vstupné: 390 Kč Více info...

Čtvrtek, 27. Únor 2014 - Čtvrtek, 27. Únor 2014
Irský večer

Zaposlouchejte se do magických tónů irských písní skupiny Dálach a Eoghana O´Reilly a přijďte ochutnat irské speciality. Místo: Irish Pub O´Hara, Mikulov Vstup: zdarma...

Středa, 26. Únor 2014 - Středa, 26. Únor 2014
Maškarní party pro děti

Místo: Club N292, v 16.00 hodin Vstupné: 100 Kč

Pondělí, 17. Únor 2014 - Pátek, 21. Únor 2014
Příměstský tábor

Tábor pro děti v DDM Mikulov, od 8.30 do 16.00 hodin.

Sobota, 15. Únor 2014 - Sobota, 15. Únor 2014
I. SVATEBNÍ DEN NA ZÁMKU

Svatební agentura Svatby podle Vás ve spolupráci se zámkem Mikulov Vás srdečně zvou na I. Svatební den na zámku. Akce se koná 15. února 2014 od 10.00 do 16.00 hodin. V kouzelných...

Pátek, 14. Únor 2014 - Pátek, 14. Únor 2014
Valentýnská dílna

Kdy: pátek 14. února v 16.00 hodin Místo: Městská knihovna, literární galerie

Pátek, 14. Únor 2014 - Pátek, 14. Únor 2014
Koncert Duo Deši

Koncert Duo Deši Místo: Mikulov - Galerie Efram Termín: 14. února 2014, začátek v 18.00 hodin.

Čtvrtek, 13. Únor 2014 - Čtvrtek, 13. Únor 2014
Komorní koncert - Štěpán Rak, Alfréd Strejček

Komorní koncert - Štěpán Rak, Alfréd Strejček Místo: Mikulov - Galerie Závodný Termín: 13. února 2014, od 18 hodin

Středa, 12. Únor 2014 - Středa, 12. Únor 2014
RETRO - REgionální TROjboj

Zbrusu nový "soutěžní" pořad travesti skupiny SREAMERS. Travesti skupina Screamers uvádí nový formát zábavné, výpravné show RETRO - REgionální TROjboj. Čeká na vás...

Středa, 12. Únor 2014 - Středa, 12. Únor 2014
Den otevřených dveří Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov

Den otevřených dveří Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov se uskuteční na pracovištích: Komenského 7, Svobody 6, Purkyňova 6. Více info zde: www.gssmikulov.cz

Neděle, 09. Únor 2014 - Pátek, 07. Březen 2014
MADE IN MIKULOV 2014

Galerie Efram pořádá již sedmý ročník výstavy Made in Mikulov, která dává možnost všem neprofesionálním výtvarníkům představit svá díla veřejnosti. Jedná se o malby, kresby,...

Sobota, 08. Únor 2014 - Sobota, 08. Únor 2014
Maškarní karneval

Dům détí a mládeže Mikulov Vás zve na Maškarní karneval, ktorý se uskuteční dne 8. února 2014 v 15:00 hodin v Zámeckém sálu. Vstupné: dospělí - 50 Kč děti bez masky - 20...

Pátek, 07. Únor 2014 - Pátek, 07. Únor 2014
VI. Reprezentační ples Základní umělecké školy MIkulov

SRPDŠ při ZUŠ Mikulov Vás srdečně zve na VI. Reprezentační ples Základní umělecké školy Mikulov, který se koná v pátek 7. února 2014 od 19.00 hodin v Hotelu Eliška Mikulov....

Sociální sítě