Milovice

Obec se nachází na okraji nivy řeky Dyje, dnes zaplavené dolní nádrží vodního díla Nové Mlýny. Obec sousedí s Národní přírodní rezervací Křivé jezero s lesními porosty tvrdého luhu, lužními loukami, nivním jezerem a neregulovaným úsekem řeky Dyje. Pahorkatina jihozápadně od obce je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava. Teplomilné doubravy a dubohabřiny Milovického lesa jižně od Milovic se stepní vegetací a chráněnými druhy rostlin a živočichů byly vyhlášeny přírodní rezervací Milovická stráň. Při cestě z Mikulova vznikla stará slovanská osada, která patřila původně ke královskému hradu Děvičky. Její nejstarší dochovaný název Milwitz ze čtrnáctého století naznačuje poněmčení původního slovanského názvu Milowitz. V roce 1332 získali ves Lichtenštejnové, držící sousední mikulovské panství. Ves velmi trpěla za různých válečných událostí. Za třicetileté války zde zanikly tři čtvrtiny z původních 44 selských usedlostí a obec patřila k nejvíce postiženým na mikulovském panství. Další rány dostaly Milovice za vpádu vojsk císaře Napoleona a za války prusko-rakouské. Nejvíce obyvatelstva zde bylo napočítáno v roce 1900, kdy v Milovicích žilo 638 obyvatel. V současné době vesnice dobře prosperuje díky přílivu turistů směřujících k novomlýnským nádržím, které zasahují až k obci.

ZUJ: 584657 
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 654 ha
Počet obyvatel: 434
Z toho v produkt. věku: 284
Průměrný věk: 36
   
Kanalizace (ČOV): Ano
Plynofikace: Ano
Policie: Ne
Pošta: Ano
Škola: Ne
Vodovod: Ano
Zdravotnické zařízení: Ano

Pondělí07:00-12:00 12:30-17:00
Úterý
Středa07:00-12:00 12:30-17:00
Čtvrtek
Pátek
Přírodní rezervace Milovická stráň Přírodní rezervace Milovická stráň

Přírodní rezervace Milovická stráň je jedna z méně navštěvovaných, ovšem rozhodně neprávem opomíjených chráněných území CHKO Pálava. Vyskytuje se zde na 370 druhů rostlin, z ...

Milovice

Křivé jezero Křivé jezero

Křivé jezero je ukázkou lužní krajiny s porosty tvrdého i měkkého luhu, nivní loukou a odstaveným říčním ramenem, která byla pod celou Pálavou podél Dyje před vybudováním Novoml...

Milovice

Kostel sv. Osvalda Kostel sv. Osvalda

Dominantou milovické návsi je kostel sv. Osvalda ze 17. století.

691 88 Milovice

Renesanční brána hřbitova Renesanční brána hřbitova

Památkovo je chráněná i brána hřbitova s renesančními prvky pocházející ze 17. století.

691 88 Milovice

Akce

Sobota, 10. Květen 2014 - Sobota, 10. Květen 2014
Výstava vín

Všichni milovníci vína jste vítáni na Milovické výstavě vín 2014. Termín: 10.05.2014 Místo: Milovie - Atrium kulturního domu