Novosedly

Novosedly - dle názvu obce Nové Sídlo - Neusiedl - jsou původu kolonizačního a vznikly asi i s kostelem ve 12. století, nejpozději počátkem 13. století. Podle všech známek náležela novosedelská fara staroboleslavské kapitule, která ji v roce 1276 spolu s desátkem postoupila Dolnokounickému klášteru. Ves náležela k panství Drnholeckému. V roce 1552 získala obec od Jana z Lichtenštejna výsadu obecního vinohradu a právo vinného šenku. V roce 1576 je povýšena na městečko. Obec ve své historii značně trpěla ve válkách, zejména v česko-uherských v 15. století, ve třicetileté válce a počátkem 19. století při vpádech francouzských vojsk. Obec žila převážně ze zemědělství, teprve ve druhé polovině 20. století získává v obci ve větší míře svůj prostor také průmyslová výroba. Rozsáhlou privatizací v zemědělství, které je v obci výrazně zastoupeno vinohradnictvím, došlo ke změně vlastnických vztahů zejména k pozemkům. V roce 1993 byla zřízena v katastrálním území státní přírodní rezervace Slanisko Novosedly.
Kostel sv. Oldřicha Kostel sv. Oldřicha

Kostel sv. Oldřicha s kaplí sv. Rocha je jednou z původních románských staveb v regionu. Původní románská fáze je sice skryta pod pozdějšími úpravami gotickými i mladšími, pře...

691 82 Novosedly

Toskánský sloup Toskánský sloup

Na návsi před dominantní budovou radnice z roku 1913 stojí toskánský sloup s Madonou ze 17. století.

691 82 Novosedly

Sklepy v Novosedlech Sklepy v Novosedlech

Podzemní vinné sklepy i nadzemní búdy čili lisovny patří k jižní Moravě stejně jako kroje, zvyky a lidová muzika. Stabilní teplota ve sklepích je výhodná nejen pro uchování ovoce ...

691 82 Novosedly

Muzeum čs. opevnění U Starého lomu Muzeum čs. opevnění U Starého lomu

Východně od obce Novosedly bylo v objektu lehkého opevnění (tzv. řopíku) vzor 37 vybudováno Muzeum čs. opevnění z let 1935–38. Objekt byl zrekonstruován do podoby roku 1938. Otev...

Novosedly 3111, 691 82 Novosedly

Naučná stezka Stará hora Naučná stezka Stará hora

Vinařská naučná stezka Stará hora je součástí cyklistického okruhu Stará hora (37 km). Na vyznačené trase nejdete 11 informačních panelů. Vinařská naučná stezka Stará hora v...

Novosedly

Přírodní rezervace SLANISKO NOVOSEDLY Přírodní rezervace SLANISKO NOVOSEDLY

Byla vyhlášena v r. 1993 na ploše 2 ha. Chráněné území zaujímá mokřad a loučka na severním okraji obce. Na bývalém husím pastvisku se doposud zachovalo unikátní společenstvo slan...

Novosedly

Něco z historie a současnosti

Obec vznikla ve 12. stol., nejpozději počátkem 13. stol. Dle svého názvu Novosedly (Nové Sídlo, Neusiedel) se jedná o obec původu kolonizačního. Obyvatelstvo bylo původně německy mluvící, velký obrat nastal po skončení 2. světové války, kdy obec dosídlili lidé z Valašska, Hodonínska a dalších vnitrozemských částí republiky a reemigranti z Bulharska.

Nejvýznamnější pamětihodností je kostel sv. Oldřicha, zasvěcený patronu strádajících a nemocných, s kaplí sv. Rocha. Jedná se o jednu z mála dochovaných původních románských církevních staveb v regionu. K dalším památkově chráněným objektům v obci patří dominantní budova radnice z r. 1913, toskánský sloup s Madonou z konce 17. stol. Spolu s budovou fary a školy dotváří kulturně-historickou hodnotu návsi. V katastru obce se nacházejí ještě památkově chráněné dvě kapličky z přelomu 17-18. stol. a dvoje boží muka. Roku 1552 získala obec výsadu obecního vinohradu a právo vinného šenku, v r. 1576 byla povýšena na městečko.

 

Obec Novosedly na Moravě leží v Jihomoravském kraji, okrese Břeclav, zhruba na spojnici Mikulov - Znojmo, blízko hranic s Rakouskem. Jedná se o menší obec, čítající asi 1150 obyvatel. Rozprostírá se v rovinaté údolní nivě řeky Dyje v nadmořské výšce 175 m n. mořem. Okolní kopečky východně od obec dosahují 265 m nad mořem.Novosedly patří k nejvýznamnějším vinařským obcím v ČR. Vedle tohoto odvětví je zde zastoupen automobilový průmysl, výroba tepelných výměníkových systémů a výroba zdících materiálů - cihly se zde vyrábějí od nepaměti. Obec má autobusové a vlakové spojení, funguje zde zdravotní středisko, pošta, obchody, smíšené zboží, stravování , ubytování, vinné sklepy, základní škola, mateřská škola.

 

 

Něco o vinařství a vinohradnictví

S vínem a vinohradnictvím je spjata celá historie obce. V současnosti patří Novosedly rozlohou vinic 550 ha na páté místo v ČR. Vinice, nacházející se na úpatí Dunajovických kopců, tvoří nejrozsáhlejší spojitou oblast vinic v České republice o ploše přes 1000 ha.

K nejrozsáhlejším tradičním pěstovaným odrůdám bílých vín patří ryzlink rýnský a vlašský, veltlínské zelené, rulandské bílé a šedé, chardonnay. Z modrých odrůd vín jsou nejvíce zastoupeny svatovavřinecké, frankovka a zweigeltrebe.

Za mimořádnou kvalitou novosedelských vín stojí výjimečné půdní podmínky (většinou štěrk, písek a jíl s velkým obsahem vápencových valounů) a mikroklima vytvářené řekou Dyjí a blízkými Novomlýnskými nádržemi. V obci existuje vinařská naučná stezka (VNS) Stará hora o délce 3,6 km. Jedenáct informačních panelů umístěných ve vinicích, informuje o historii i současnosti pěstování vinné révy v obci Novosedly, odrůdové skladbě,o vinařství, vinařském zákoně a správné degustaci. Jeden z panelů pojednává o geologickém podloží vinic na Staré hoře, srovnatelném s vinohradnickou oblastí Chablis (Burgundsko) a Médoc v Bordeaux. Ne nadarmo nese panel nadpis "Kousek Francie v srdci Evropy". Získané poznatky po absolvování VNS si můžete ihned ověřit v praxi. Vinařské firmy VINOFOL, Vinařství Marcinčák, Vinařství Kovacs, Víno Kovacs patří k nejvyhlášenějším v oblasti. Posedět si, ochutnat místní vína a zažít pohostinnou atmosféru můžete ve vinotékách výše uvedených firem, kde si lze vybrat ze široké nabídky zdejších produktů, ale také ve vinných sklepech drobných vinařů, kteří je pro vás rádi otevřou.

 

S vínem a jeho kulturou se v obci setkáte na každém kroku. Jsou vinobraní velká, kam se sjíždějí návštěvníci z celé ČR a malá, kde si užívají hlavně místní obyvatelé. K těm druhým patří i vinobraní v obci Novosedly, konané v polovině září. Ani tady nechybí slavnostní krojovaný průvod, historické zvyky, otevřené sklepy ve sklepních uličkách, degustace vín, burčák a zábava s muzikou a tancem.Neméně významnou událostí pro obec jsou tradiční krojované hody, konané v polovině měsíce srpna.

 

 

Něco o turistických a přírodních zajímavostech

Turistu vždy láká shlédnout krajinu z výšky. Takovým místem se mohou pyšnit i Novosedly. Z nejvýše položeného místa VNS Stará hora, tzv. Vyhlídky, je skutečně nádherný rozhled (samozřejmě za ideálního počasí). První Vám padne do oka obrovská plocha osázených vinic všude kolem. Zaregistrujete okolní obec - Dobré Pole, Březí, Nový Přerov, Jevišovku, Drnholec.V pozadí se tyčí silueta Dunajovických kopců, za nimi se zvedají bradla Pálavy s ruinami Děviček a Sirotčím hrádkem. Dále uzříte Mikulov se svými symboly - zámkem, Svatým kopečkem, Turoldem. Za velmi dobré viditelnosti se stejným směrem rýsují vrcholy Bílých a Malých Karpat. Výrazně vystupuje nejvyšší místo Lednicko-valtického areálu - kopec Reistna nad Valticemi. Následně spatřujete pahorkatinu na území Rakouska - výrazný kuželový Südmährerkreuz, zřícenina hradu Falkenstein, hrad Staatz, vápencová bradla přírodního parku Leiser Berge s nejvyšší horou Buschberg a kulitou radarovou stanicí. Tímto směrem za výjimečné viditelnosti lze spatřit Alpy (Sneeberg 2076 m nad mořem). Při dalším pootočení vidíte nejvyšší místa Národního parku Podyjí, táhlé kopečky u Miroslavy a Moravského Krumlova, včetně chladících věží atomové elektrárny v Dukovanech. Nad lesknoucí se hladinou Novomlýnských jezer dohlédnete až do Brna. Člověk by až nevěřil, že převýšení necelých 100 metrů nad okolní krajinou dokáže nabídnout tak fantastický obraz.

Kdo rád objevuje přírodní krásy, nebude rovněž zklamán. V obci a blízkém okolí se nacházejí hned tři lokality evropské soustavy chráněných území NATURA 2000:

- přírodní rezervace SLANISKO Novosedly - jedna z posledních moravských lokalit slanomilných rostlin a živočichů,

- DRNHOLECKÝ LUH - zbytek lužního lesa s typickou faunou a florou,

- BAŠTÝNSKÝ POTOK - skýtající ochranu živočišného druhu piskoř pruhovaný (rybka z řádu maloostnatých).

 

V obci se nachází muzeum čs. opevnění "U starému lomu" v jednom z rekonstruovaných vojenských bunkrů, stavěných v r. 1938 na obranu republiky.

 

 

Něco pro milovníky cyklistiky a sportu

Novosedly jsou protkány řadou cyklostezek, takže milovníci cykloturistiky si přijdou na své. Obcí prochází Jantarová stezka - úsek Brno - Vídeň, Moravská vinná stezka spojující Znojmo s Uherským Hradištěm, Mikulovská vinařské stezka, cyklistický vinařský okruh NS Stará hora, cyklostezka "K soutoku", směřující k soutoku řek Jevišovky a Dyje a dále do Hrušovan nad Jevišovkou. Tak říkajíc za humny vede Greenways Vídeň-Praha. Turisté mohou využít rovněž dva programy přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko. Cyklotrasa "Haló sousedé" propojuje obce Laa a.d.Thaya a Nový Přerov po obou stranách státní hranice. Díky zrekonstruované trase cyklostezky, propojující Mikulov s Novým Přerovem, mohou turisté využít nový okruh "Na kole k sousedům", který prochází územím v blízkosti dvou turistických hraničních přechodů Mikulov - Ottenthal a Nový Přerov - Wildendürnbach. Celková délka okruhu činí 30 km. Z Nového Přerova mohou cykloturisté plynule navázat na cyklostezky ve Spolkové zemi Rakousko. Pro ty z Vás, kteří jste vyznavači in-line bruslení, jsou v obci rovněž ideální podmínky. K Vaší spokojeností a radosti z pohybu na kolečkových bruslích poslouží asfaltové úseky komunikace od bývalé vodárny k mostku přes Polní potok, nově pak komunikace od víceúčelového hřiště směrem k nádraží ČD a směrem na Jevišovku.

František Trefilík František Trefilík
Starosta
novosedly@novosedlynamorave.cz
+420 519 521 331
Jaroslav Křemeček Jaroslav Křemeček
Místostarosta
novosedly@novosedlynamorave.cz
+420 519 521 331
Jarmila Veselá Jarmila Veselá
Účetní obce a matrika
novosedly@seznam.cz
+420 519 521 312
Zdenka Pecová Zdenka Pecová
Podatelna a spisová agenda
pecova@novosedlynamorave.cz
+420 519 521 009

Úřední hodiny podatelna:

Úřední hodiny mimo podatelny jsou jen Pondělí, Středa, Čtvrtek
Pondělí7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Úterý7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Středa7:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Čtvrtek7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Pátek7:00 – 12:00 12:30 – 14:00

Akce

Sobota, 05. Duben 2014 - Sobota, 05. Duben 2014
Výstava vín

Obec Novosedly a o.s. Novosedly vás srdečně zvou na výstavu vín. Místo: Novosedly - sál obecního úřadu Termín: 5. 4. 2014 • 13.00 hod.

Sobota, 20. Září 2014 - Sobota, 20. Září 2014
Slavnost vinobraní a den otevřených sklepů

Čeká na vás: - Den otevřených sklepů - Kulturní program - Historický průvod - Dobrý burčák od místních vinařů a malovinařů Sklepy budou otevřeny od 10.00 hodin, program na...

Sobota, 16. Srpen 2014 - Neděle, 17. Srpen 2014
Tradiční krojované hody

V pátek chodí stárci po vesnici a zvou občany a zároveň prodávají vstupenky na sobotní zábavu. Po "zvaní" ( ve večerních hodinách) jdou stárci postavit "máju"....

Sobota, 24. Květen 2014 - Sobota, 24. Květen 2014
O pohár SDH Novosedly

Hasičská soutěž o pohár SDH Novosedly.

Sobota, 15. Únor 2014 - Sobota, 15. Únor 2014
Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Novosedly Vás srdečně zve na hasičský ples, který se koná 15.2.2014 od 20:00 v sále obecního úřadu Novosedly. Vstupné: 80,- Kč