Pavlov

Obec leží na úpatí Děvína, nejvyššího vrcholu Pálavy (550 m). Zde se nachází nejvýznamnější Národní přírodní rezervace Děvín, jádrové území CHKO. Na jihovýchodních svazích najdeme mozaiku skalních stepí a šípákových doubrav a pod skalami se nachází pruh typických suťových lesů. Žije zde velmi mnoho chráněných druhů živočichů i rostlin. Podobně jako v sousedních Dolních Věstonicích bylo území Pavlova osídleno už v dávnověku pravěkými lovci mamutů a také v pozdějších epochách se zde lidé usazovali, od doby bronzové až po dobu historickou. První zmínka o obci je z roku 1046. Po založení hradu Děvičky na počátku třináctého století se obec dostala do jeho majetku a tato původně slovanská osada byla kolonizována německým obyvatelstvem. Ves byla v minulosti velmi bohatá, více než polovina poddanské půdy byla na počátku sedmnáctého století osazena vinicemi. Ty patřily k selským gruntům na návsi a vinařům žijícím v ulici Česká, kteří měli obydlí nad lisovnami svých sklepů. Majetnost zdejších obyvatel dokládají honosné fasády gruntů na návsi, jež nesou prvky vyšší barokní architektury, napodobující nedaleký Mikulov. Průčelí a interiéry domů vinařů z České ulice nesou prvky architektur baroka a snad i renesance. Celá vesnice s mnoha selskými a vinařskými grunty byla 24. května 1995 prohlášena za památkovou rezervaci.
Po7.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Út7.00 - 12.00
St7.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Čt7.00 - 12.00
Sobota, 29. Listopad 2014 - Sobota, 29. Listopad 2014
Den otevřených sklepů v Pavlově

Tradiční den otevřených sklepů, k dispozici 13 pavlovských sklepů a vinotéka. Prodej vstupenek a informační místo: kulturní dům Místo: Pavlov - Vinné sklepy Termín:...

Sobota, 20. Září 2014 - Sobota, 20. Září 2014
Vinařská stezka 2014

Jedenáctý ročník degustační soutěže na svazích Pálavy. Netradiční vinařské akce pro všechny, kteří mají rádi Pálavu, lahodná vína a dobrou zábavu. Účastníky čeká...

Sobota, 09. Srpen 2014 - Sobota, 09. Srpen 2014
Krojované hody

Tradiční krojované hody se uskuteční dne 9. srpna 2014 se začátkem v 10.30 hodin.

Pátek, 11. Červenec 2014 - Neděle, 13. Červenec 2014
Pálavský festival dračích lodí

Kultovní závod dračích lodí v kategorii Grand Prix, pro amatérské, firemní a fun posádky s velkým koncertním večerem, 8. ročník - Pavlov (Mušovské jezero, YC Dyje). Pořadatelem...

Čtvrtek, 08. Květen 2014 - Čtvrtek, 08. Květen 2014
Okolo Pálavy

Jarní běh česko-rakouského přátelství, určený pro širokou veřejnost všech věkových i výkonnostních kategorií, 2. ročník - Pálava, Pavlov (YC Dyje). Pořadatelem této...

Pátek, 20. Červen 2014 - Neděle, 07. Září 2014
Léto otevřených sklepů v Pavlově

Pavlovští vinaři již několik let zvou milovníky vína, aby poznali pavlovská vína přímo v místě jejich vzniku. V letní sezonu bude mít každý týden otevřeno jedno vinařství....

Sobota, 26. Duben 2014 - Neděle, 27. Duben 2014
Festival otevřených sklepů - jaro pod Pálavou

Festival nabídne košty vín přímo ve sklepech a osobní setkání s vinaři. Kromě vinařů z věhlasné vinařské obce Pavlov otevřou své sklepy také vinaři ve Věstonicích,...

Sobota, 19. Duben 2014 - Sobota, 19. Duben 2014
Tradiční výstava pálavských vín v Pavlově

K ochutnání bude cca 600 vín z Pavlova i okolí. Termín: 19.duben 2014, začátek v 10.00 hod. Místo konání: Kulturní dům, Pavlov Kulturní program: - cimbálová muzika...

Sobota, 12. Duben 2014 - Sobota, 12. Duben 2014
Přes 3 sklepy

Jarní přechod Pálavy spojený s návštěvou 3 sklepů. V sobotu 12.4.2014 navštívíte 3 vinařské sklepy, přejdete hřeben Pálavy přes Sirotčí hrádek a hrad Děvičky, odkud je to...

Sobota, 01. Březen 2014 - Sobota, 01. Březen 2014
3. F A Š A N K

Sraz masek je v 9,30 hodin před Kulturním domem a následuje obchůzka dědiny s muzikou. Od 14 hodin bude před KD připraveno fašankové pohoštění - zabíjačkové pohoštění,...

Hrad Děvičky Hrad Děvičky

Nedaleko nejvyššího vrcholu Pálavy, Děvína, se nachází mohutná zřícenina hradu Děvičky. Hrad byl postaven na severním výběžku Děvína kolem roku 1222 na ochranu brodu přes ř...

Pavlov

Památková rezervace Pavlov Památková rezervace Pavlov

Devatenáct památkově chráněných sklepních domků s barokními fasádami tvoří malou část vesnické památkové rezervace, do níž patří také půvabný barokní hřbitov a řada selsk...

692 01 Pavlov

Hřbitov Hřbitov

Zajímavou památkou je i vesnický hřbitov pocházející z 1. poloviny 18. století. Hřbitov je obehnán zdí se čtyřmi válcovitými nárožními věžicemi krytými prejzovými taškami. Vs...

692 01 pavlov

Kostel sv. Barbory Kostel sv. Barbory

Pavlovský kostel sv. Barbory byl postaven v r. 1578 a prošel dvěma většími přestavbami. První přestavba proběhla v r. 1658 po požáru a další v letech 1870–1880. Cenná je dochovan...

Na Návsi, 692 01 Pavlov

Děvín-Kotel-Soutěska Děvín-Kotel-Soutěska

Vrch Děvín (554 m n. m.) je nejvyšším bodem Pálavy a k jeho siluetě neodmyslitelně patří i zřícenina hradu Děvičky. Spolu se sousedním vrchem Kotel a Soutěskou tvoří Děvín nejce...

Pavlov

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

Vodní dílo Nové Mlýny, které je nejlépe vidět z Děvína, bylo vybudováno v letech 1975–1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha. Horní (Mušovská) a Do...

Pavlov, Dolní Věstonice, Pasohlávky

Naučná stezka Pavlovské vinice a vinné sklepy Naučná stezka Pavlovské vinice a vinné sklepy

Naučná stezka seznamuje s vinařskou obcí Pavlov, historií pavlovských vinic a zdejšího vinařství. Trasa je značená, najdete na ní 7 informačních panelů. Naučná stezka na sedmi ...

692 01 pavlov

Naučná stezka Děvín Naučná stezka Děvín

Tradiční a turisty vyhledávaná trasa naučné stezky prochází Národní přírodní rezervací Děvín, významnou krajinnou dominantou Pavlovských vrchů. Trasa naučné stezky je vedena po...

Pavlov

Památková zóna
V roce 1995 byl soubor architektonických památek obce Pavlova státem prohlášen za památkovou rezervaci. K nejcennějším památkám v obci patří náves s řadou selských gruntů, barokní hřbitov, socha sv. Floriána a 19 vinařských domů se sklepy v České ulici. Opomenout nelze ani kostel sv. Barbory. Nad obcí na Děvíně se pak vypíná nejmohutnější památka - zřícenina hradu Děvičky.

 

Náves
Selské statky na návsi, které pocházejí z 18. století, nesou typické rysy barokní architektury inspirované prostředím nedalekého Mikulova. Bohatí sedláci, kteří svůj majetek rozhojnili výnosy z vinic dávajících kvalitní víno, napodobovali domy mikulovských měšťanů.

 

Hřbitov
Zajímavou památkou je i vesnický hřbitov pocházející z 1. poloviny 18. století. Hřbitov je obehnán zdí se čtyřmi válcovitými nárožními věžicemi krytými prejzovými taškami. Vstupní brána hřbitova má volutově tvarovaný štít s křížem.

 

Vinařské domy v české ulici
Vinařské sklepní domy, z nichž devatenáct je památkově chráněno, pocházejí ze 17. století. Obývali je drobnější majitelé vinic živící se převážně zpracováním vína. V přízemí lze vidět vstup do lisovny a do sklepa, na patře žil vinař se svou rodinou. Segmentově ukončený štít se šiškou a nikou pro sošku světce nese prvky baroka a je ovlivněn městskou architekturou blízkého Mikulova. Zdobnost štítů dokumentuje, jak bohatou vinařskou obcí Pavlov byl.

 

Hrad Děvičky
Na severním výběžku Děvína byl kolem roku 1222 postavený strážní zeměpanský hrad na ochranu zemské cesty směřující z Rakouska do vnitrozemí zvaný Dewiczky. Ve 13. století došlo ke kolonizaci kraje německým obyvatelstvem a od té doby se Děvičky začínají připomínat pod německým názvem "hauss Maydberch" (později Maidberg, Maidenburg). Roku 1334 hrad král Jan z Lucemburský udělil v léno Hartneidovi z Lichtenštejna a v moci Lichtenštejnů zůstal až do roku 1560. Lichtenštejnové také gotický hrad v době tureckého nebezpečí ve třicátých letech 16. století, stavebně upravili a vybudovali mohutnou baštu bránící přímé palbě na hrad. Od nich hrad koupil uherský šlechtic Ladislav Kerecsenyi, známý bojovník proti Turkům, který jej po roce 1572 prodal mikulovským Ditrichštejnům. Za třicetileté války hrad obsadili Švédové, kteří jej při svém odchodu v roce 1645 zapálili. V době dalšího tureckého nebezpečí roku 1683, sice stály na pustém hradě hlídky, ovšem opravován již nebyl. Ještě v roce 1784 hrad obýval hlídač, který zvonem upozorňoval okolní obyvatele na požár či blížící se bouři; po jeho smrti však již byl hrad opuštěn docela.

Fotogalerie - památky

Příroda u Pavlova

Děvín
Vrch Děvín je se svými 554,5 m nejvyšším a nejmohutnějším vrchem Pálavy. Za jasných dnů z něj lze dohlédnout až k alpským vrcholům a k táhlému obrysu Malých Karpat na Slovensku. Spolu se sousedním vrchem Kotlem a Soutěskou tvoří Děvín nejcennější pálavskou rezervaci vyhlášenou už v roce 1946 a patří k prvním jarním cílům mnoha turistů. Na poměrně malé ploše se tady setkávají horské, dealpinské druhy, jako je bíle kvetoucí písečnice velkokvětá, která ve zdejších skalních štěrbinách volně rostě na jediném místě v České republice se stepními rostlinami. Klasickým příkladem jsou proslulé žlutofialové koberce kosatců nízkých, které vykvétají koncem dubna. Zdejší populace je nejpočetnější v celé České republice. Ze zvířat lze mezi skalami vidět ještěrku zelenou, kudlanku nábožnou nebo velmi vzácnou kobylku ságu. Krásy Děvína představuje obnovená naučná stezka.

 

Novomlýnské nádrže
Vodní dílo Nové Mlýny bylo vybudováno v letech 1975 - 1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha. Novomlýnské nádrže, na něž je nejlepší výhled z Děvína, tvoří tři nádrže, z nichž první (Mušovská) a třetí (Novomlýnská) slouží k rekreaci a druhá (Věstonická) je ornitologickou rezervací a součástí soutavy NATURA 2000. Hlavním rekreačním centrem Novomlýnských nádrží jsou Pasohlávky u první Mušovské nádrže. Třetí Novomlýnská nádrž je oblíbena hlavně jachtaři a rybáři. Přístaviště jachet leží na jižním břehu nedaleko od Pavlova.

 

Milovický les
Jižně a jihovýchodně od Pavlova leží pahorkatina Milovického lesa tvořená teplomilnými doubravami a dubohabřinami. Nejcennější část se stepní vegetací a chráněnými druhy rostlin a živočichů je chráněná jako přírodní rezervace Milovická stráň. Většinu rozlohy Milovického lesa ale tvoří dvě obory - Klentnická a Bulhary.

Fotogalerie - přírdoda

Pěší turistické trasy v okolí Pavlova

Zelená trasa č. 4565 Nové Mlýny - Pavlov - Horní Věstonice

Tato trasa je středně náročná, vede rovinatým a částečně vrchovitým terénem (Pavlovské vrchy) po zpevněných polních cestách, místy (u Pavlova) po silnici 3. třídy s asfaltovým povrchem a přes Pavlovské vrchy po lesních cestách a pěšinách. Na úbočí Pavlovských vrchů v úseku Dívčí hrady, Soutěska je pěšina místy těžko schůdná. Trasa je v úseku Horní Věstonice-Soutěska značena nedostatečně.

 

Červená trasa č. 0521 Popice - Děvičky - Mikulov

Tato velmi frekventovaná trasa je středně náročná a vede schůdným kopcovitým terénem (přechod Pálavy) po polních a lesních cestách a pěšinách. Na Děvíně trasa odbočuje na červenou spojku ke zřícenině Děviček (Dívčí hrady) s číslem 0521-8 v délce 100m.

 

Modrá trasa č. 2054 Děvičky - Perná
Tato trasa spojující Děvičky s obcí Perná není náročná, vede po vrstevnici po úbočí Pavlovských vrchů po lesní cestě (pěšině). Na trase jsou i náročnější místa (např. pod Martinkou - krátké prudké klesání). V úseku Martinka-napojení na červenou trasu, není trasa dostatečně značená.

 

Bližší informace získáte zde:

http://www.obec-pavlov.cz/turisticke-zajimavosti/trasy-pro-pesi

Cyklotrasy v okolí Pavlova

Cyklotrasa č. 5043 Lednice–Vranovice

Trasa je vedena rovinatým terénem po asfaltovém nebo zpevněném povrchu a po silnicích 3. třídy. Trasa je dobře sjízdná, středně dlouhá, nenáročná vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa není vyznačena.

 

Moravská vinná stezka

Tato dálková páteřní cyklotrasa spojuje okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště a je vedena po bývalých vojenských signálkách a silnicích 3. třídy. Zde je uvedena pouze její část v okolí Pavlova. Trasa je lehká, místy se středně obtížnými stoupáními. Trasa je sjízdná, vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa je téměř stále vedena v souběhu s některou trasou standardního značení. Podle toho je pak v terénu značena samostatně nebo v souběhu s jinými cykloturistickými trasami. Směrové značení je doplněno informačními směrovkami o službách a jiných zajímavostech.

 

Mikulovská vinařská stezka

Trasa tvořící součást Moravských vinařských stezek, představuje vinařství Mikulovské vinařské oblasti. Trasa je vedena po bývalých vojenských signálkách a silnicích 3. třídy, je sjízdná, poměrně dlouhá, nenáročná, vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa je téměř stále vedena v souběhu s některou trasou standardního značení. Podle toho je pak v terénu značena samostatně nebo v souběhu s jinými cykloturistickými trasami. Směrové značení je doplněno informačními směrovkami o službách a jiných zajímavostech.

 

Okruh za nálezy z doby lovců mamutů

Tato okružní trasa, která prochází pod Pavlovem, vede v úseku Lednice-Bulhary po zpevněné lesní cestě, částečně po hrázi řeky Dyje. V úseku Bulhary-Sedlec vede většinou po málo frekventovaných silnicích III. třídy (u Mikulova po zpevněné polní cestě). V úseku Valtice-Lednice je trasa vedena po nezpevněných polních a lesních cestách. Trasa je středně náročná, vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa je vyznačena pouze ve společných úsecích s trasami č. 41 a 411.

 

Okruh kolem Novomlýnských nádrží

Trasa vedoucí pod Pavlovem, je vedena rovinatým terénem po asfaltovém povrchu (silnice 1., 2. a 3. třídy), po zpevněném povrchu a po polních cestách. Trasa je dobře sjízdná, středně dlouhá, nenáročná, vhodná pro silniční a trekkingová kola. Trasa je vyznačena ve společných úsecích s cyklotrasou Okolo ATC Merkur.

 

Bližší informace najdete zde:

http://www.obec-pavlov.cz/turisticke-zajimavosti/cyklotrasy

Youtube video