Sedlec

Pozoruhodná vinařská obec Jihomoravského kraje při státní hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Leží v údolní nivě, v nadmořské výšce 178 m na břehu největšího moravského rybníka Nesyt ( 322 ha ), v samém srdci vzácných lokalit, jež v každém ročním období tvoří nezapomenutelnou scenérii vztahů života lidí a přírody. Ze severu je chráněna vápencovými vyvýšeninami Pálavských kopců, Mušlovským, Liščím a Studánkovým vrchem. Na opačné straně lemuje horizont vápencový hřeben Skalky a Paví kopec, náležející k Valtické pahorkatině. Středem kotliny pak protéká Sedlecký potok, napájející soustavu čtyř rybníků, které jsou součástí Národní přírodní rezervace Lednické rybníky - Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský. Hodnota zdejší krajiny je dána zcela výjimečnou polohou a významem nejen v rámci Moravy, ale celé střední Evropy. Obec Sedlec je z přírodovědného hlediska velmi pestrá s řadou pozoruhodných lokalit. Severní část patří k území chráněné krajinné oblasti Pálava. Do obce zasahují teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny Milovického lesa a ostrůvky teplomilné vegetace s chráněnými druhy rostlin a živočichů. V přírodní rezervaci Liščí vrch se zachovaly zbytky drnové stepi a teplomilné úhory, na Studánkovém vrchu, Pavím vrchu a hřebenu Skalky (Holá pastviska) nalezneme opuštěné selské lomy, v nichž se těžily měkké třetihorní vápence. Obcí protéká potok Včelínek, který pod obcí ústí do největšího moravského rybníka Nesytu. Rybník, v jehož rákosinách hnízdí řada vzácných vodních ptáků, je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Ves je typickou kolonizační ulicovkou ze čtrnáctého století s rozšířenou návsí, uprostřed níž stojí kostel. Její německý název Voitelsbrunn skrývá v sobě slovo označující studni nebo pramen. Již v roce 1362 jsou zde uváděny lázně, které využívaly léčivého pramene sv. Víta s obsahem síry. Složení vody a její léčebné dermatologické účinky byly popsány brněnským fyzikem Hertodem. Poloha Sedlece od severu chráněná masívem Pavlovských vrchů je velmi příhodná pro pěstování vinné révy. Zdejší vinice již před třicetiletou válkou zabíraly téměř čtvrtinu poddanské půdy a produkce kvalitního vína zajišťovala obyvatelům dobré živobytí. Blízkost Mikulova a cesta z Mikulova na tehdy dolnorakouské Valtice však znamenala pro ves nebezpečí v době válečných konfliktů, které brzdily její hospodářský rozvoj. Sedlec je ve své historii spojen s Liechtensteiny (1249-1560) a Dietrichsteiny (1575-1945), ale také s původními majiteli panství Falkenstein pány z Fünfkirchenu. Sedlec náleží k panství Mikulov od roku 1332, avšak celá ves patří Liechtensteinům teprve v roce 1570. Nejvíce obyvatel měl Sedlec v roce 1930, kdy zde žilo 895 Němců a 221 Čechů. V roce 1938 byl Sedlec zabrán německým vojskem a stal se součástí tzv. landrátu Mikulov. Po druhé světové válce bylo původní německé obyvatelstvo vysídleno.
Kostel sv. Víta Kostel sv. Víta

Hlavní památkou obce je kostel sv. Víta ze 17. století. Kostel nahradil starší kostel sv. Oldřicha, který byl poničen uherskými vzbouřenci za třicetileté války.

691 21 Sedlec

Sochy Jana Nepomuckého Sochy Jana Nepomuckého

Dvě sochy sv. Jana Nepomuckého měly původně zřejmě ochraňovat obec z východní i západní strany. Sochu stojící u cesty ze Sedlece k Portskému mlýnu nechal v roce 1717 postavit staros...

691 21 Sedlec

Portzinsel a okrasný statek Portzinsel a okrasný statek

Na západním okraji Sedlece leží při cyklistické trase na Mikulov rybník Nový a poloostrov zvaný Tichý ostrov, část původního Portzinslu. Počátkem 17. století tady kardinál Dietric...

Sedlec

Lázně Lázně

Historie zdejších lázní se datuje už od roku 1362. Sirnaté minerální vody léčily řadu neduhů, například revma, kožní a neuralgické choroby. Období rozkvětu zahájil v roce 1669 F...

691 21 Sedlec

Skalky u Sedlece Skalky u Sedlece

Skalky u Sedlece na hraničním hřebeni Holá pastviska představují rozsáhlý celek travnaté a křovinné vegetace. V severní části Skalek se nachází mnoho malých lomů. V minulosti s...

Sedlec

Rybník Nesyt Rybník Nesyt

Největší moravský rybník Nesyt (315 ha) je součástí jedné z nejstarších rybničních soustav na Moravě – Lednických rybníků. Liechtensteinové zakoupili pozemek pro jeho vytvoř...

Sedlec

Slanisko u Nesytu Slanisko u Nesytu

Mezi zvláštnosti zdejší přírody patří slaniska, jakési kousky mořského pobřeží uprostřed vnitrozemí. Slanisko u Nesytu je nejcennější moravskou lokalitou slanomilné flóry. S...

Sedlec

Sportovní areál Sportovní areál

V sportovním areálu je pro zájemce připraveno: - fotbalové hřiště - víceúčelového hřiště - běžecká dráha - doskočiště - zázemí - kabiny pro mužstva, sprchy a toalety p...

691 21 Sedlec

Toulky přírodou

Na malém území Sedlece najdete rybníky, slaniska, květnaté stepní trávníky a teplomilné doubravy, opuštěné lomy, cihelny a pískovny se vzácnými zkamenělinami, uvidíte tu vzácné rostliny a živočichy, se kterými se jinde v České republice nesetkáte. Proto snad ani nepřekvapí, kolika oceněními svých přírodních a krajinných krás se obec může pochlubit. Sedlec leží na území chráněné krajinné oblasti Pálava a biosférické rezervace Dolní Morava pod záštitou UNESCO. Je také součástí Lednicko-valtického areálu – památky světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Na jeho území se nachází šest evropsky významných stanoviš^ a dvě ptačí oblasti evropského systému chráněných území Natura 2000 (Vysoký roh, Liščí kopec, Skalky, Paví kopec, Studánkový vrch, Slanisko u Nesytu, Milovický les a Nesyt). Rybník Nesyt je kromě toho také mezinárodně významným mokřadem chráněným Ramsarskou úmluvou.

 

Ptačí oblast Lednické rybníky

Ptačí oblast Lednické rybníky Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je jednou z nejrozsáhlejších ptačích rezervací v České republice, která svým významem přesahuje národní hranice. Vedle ptactva chrání i další živočichy a vzácnou mokřadní květenu. Významná je také krajinářská hodnota rybníků, které tvoří osu Lednicko-valtického areálu. Jediným rybníkem lednické soustavy, jehož břehy nebyly parkově upraveny a zachovaly si přirozenou vegetaci, je Nesyt. V jeho rákosinách lze proto najít zajímavé mokřadní rostliny, jako je kosatec žlutý nebo šmel okoličnatý, běžně zde hnízdí husy velké, potápky a kachny. Vzácně zde najdeme i sýkořici vousatou a slavíka modráčka středoevropského. Po obvodu tohoto unikátního území s kaskádou rybníků Nesyt, Hlohovecký, Střední a Mlýnský vede 11 km dlouhá naučná cyklostezka. Součástí rezervace je i Zámecký rybník v Lednici.

 

Slanisko u Nesytu

Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu je nejcennější moravskou lokalitou slanomilných rostlin, které jsou vázané na vysoký obsah solí v půdě a specifický vodní režim. Většina rostlin je zapsána na červeném seznamu kriticky ohrožených druhů. Patří k nim například hadí mord maloúborný, solenka Valerandova, jitrocel přímořský a hvězdnice slanistá. Občasná pastva ovcí na slanisku má pomoci zachovat tento jedinečný kus přírody i do budoucna.

 

Skalky

Skalky jsou pozoruhodné hned z několika důvodů. Jsou tvořeny bezpočtem zkamenělých těl jednobuněčných mechovek a řas rodu Litothamnium , které zde žily v pravěkém oceánu. Vytvářely obrovské útesy na pobřeží ostrovů, kterým byl i hřbet Valtické pahorkatiny. Zkamenělé lastury hřebenatky Pecten latissimus (na snímku) však dokládají, že zde žily i složitější organizmy. Řasový (lidově mušlový) vápenec se v minulosti hojně používal jako stavební a sochařský kámen. Většina podstavců a soch, kamenných rámů a schodů zámeckých staveb v Mikulově a Lednicko-valtickém areálu pochází právě z četných panských a selských lomů v okolí Sedlece. Skalky dnes pokrývá koberec květnaté kavylové stepi, kde můžeme kromě vzácných rostlin zahlédnout i pěnici vlašskou, kudlanku nábožnou, či užovku hladkou. Ta bývá často mylně zaměňována za zmiji obecnou, která se však na Břeclavsku nevyskytuje.

 

Soutok tří potoků

Velkou přírodní zajímavostí v okolí Sedlece je soutok tří potoků – Včelínku, Mlýnského a Mušlovského. Potoky, které vtékají do rybníka Nový, svádějí vodu z rozsáhlého území od západu, jihu a severu. Soutok tří vodnatých potoků nemohl v minulosti uniknout pozornosti prvních osadníků. Vytvořil ideální podmínky pro stavbu rybníka Nový a Portského mlýna a poskytl dostatek vody pro kaskádu Lednických rybníků.

 

Jihomoravské stepi

Na území Sedlece zasahuje svým okrajem biogeografický celek Panonské provincie, obývaný rostlinami a živočichy přizpůsobenými slunečnému, teplému a suchému klimatu. Svůj domov mají v jihoruských a jihosibiřských stepích, na Balkáně a kolem Sředozemního moře. Jedinou oblastí ČR, kam Panonie zasahuje, je nejjižnější část jižní Moravy. Teplomilné květnaté trávníky vápencových návrší v okolí Sedlece – Vysoký roh, Liščí a Paví kopec a Skalky – můžeme plným právem označit za skvosty jihomoravských stepí. Uprostřed stepních trav, hlavně kavylů, rozkvétají koniklece, hlaváčky, kosatce, vstavače, zlatovlásky a desítky dalších vzácných rostlin. Obraz rozsáhlé jihomoravské kvetoucí kavylové stepi vlnící se v žáru prosluněného dne je nevšední a v naší krajině bohužel stále vzácnější.

Akce

Sobota, 06. Prosinec 2014 - Sobota, 06. Prosinec 2014
Mikulášská zábava

Soutěže a zábava pro děti. Pořadatel: Dětem radost a pohodu o.s., podporuje: Obec Sedlec Datum: 06.12.2014 Místo: kulturní dům Sedlec Čas: bude upřesněn

Sobota, 27. Září 2014 - Sobota, 27. Září 2014
Dýnová stezka

Soutěžní odpoledne pro děti zakončené cestou mezi osvětlenými dýněmi. Pořadatel: Dětem radost a pohodu o.s., podporuje: Obce Sedlec Místo: obec Sedlec, přírodní areál OÚ...

Sobota, 27. Září 2014 - Sobota, 27. Září 2014
Sedlecké vinobraní

Ukončení vinařské turistické sezony, prodej burčáku, ochtnávka vín, cimbálová muzika, ukázka zpracování hroznů. Pořadatel: Zemědělské družstvo Sedlec Datum: 27.09.2014...

Sobota, 23. Srpen 2014 - Sobota, 23. Srpen 2014
Bluegrass na vinici

Bluegrass na vinici - hudba k tanci i poslechu. Pořadatel: Obec Sedlec Datum: 23.08.2014 Místo: přírodní areál OÚ Čas: od 13:00 hodin Více info: www.bgnavinici.unas.cz

Sobota, 09. Srpen 2014 - Sobota, 09. Srpen 2014
Bigbítový bál

Bigbítový bál - hudba k tanci i poslechu. Pořadatel: Obec Sedlec Datum: 09.08.2014 Místo: přírodní areál OÚ Čas: bude upřesněn

Sobota, 26. Červenec 2014 - Sobota, 26. Červenec 2014
JK BRAND TROJZKOUŠKY AGILITY

Výkonnostní zkoušky agility A1, A2, A3 - posuzuje oficiální mezinárodní rozhodčí Tomáš Glabazňa (Slovensko). Pořadatel: Flying Paws Sedlec, podporuje Obec Sedlec Datum:...

Sobota, 26. Červenec 2014 - Sobota, 26. Červenec 2014
Vinařská benátská noc

Skvělá vína, speciality kuchyně, ohňostroj, taneční zábava. Pořadatel: Zemědělské družstvo Sedlec Datum: 26.07.2014 Místo: areál Sedleckých vín Čas: bude...

Sobota, 05. Červenec 2014 - Sobota, 05. Červenec 2014
Festival Sedleckých vín

Vrchol sezony vinařské turistiky, špičková gastronomie, hudební produkce. Tradiční ochutnávka kolekce Sedleckých vín. Program: - Jožka Šmukař se svojí cimbálkou (11:00 -...

Neděle, 29. Červen 2014 - Neděle, 29. Červen 2014
Královské tlapkování III. se specific

Neoficiální závody agility (kategorie - štěňata, začátečníci, pokročilí). Pořadatel: Flying Paws Sedlec, podporuje: Obec Sedlec Datum: 29.06.2014 Místo: fotbalové...

Sobota, 28. Červen 2014 - Sobota, 28. Červen 2014
Specific summer AGI cup 2014

Oficiální závody v agility pro závodníky s výkonnostním průkazem, posuzuje delegovaný rozhodčí Klubem Agility České republiky - Petr Pupík. Pořadatel: Flying Paws Sedlec,...

Sobota, 21. Červen 2014 - Sobota, 21. Červen 2014
Soutěž v požárním útoku

Soutěž v požárním útoku mužů i dětí. Pořadatel: SDH Sedlec, podporuje: Obec Sedlec Datum: 21.06.2014 Místo: fotbalové hřiště Sedlec Čas: 08:00 hodin

Sobota, 14. Červen 2014 - Sobota, 14. Červen 2014
Krojované hody

Obec Sedlec a Chasa Sedlec Vás zve na tradiční krojované hody. Pořadatel: Obec Sedlec, Chasa Sedlec Datum: 14.06.2014 Místo: přírodní areál OÚ (Areál bývalých lzní) a...

Neděle, 01. Červen 2014 - Neděle, 01. Červen 2014
Den dětí

Tradiční soutěžní odpoledne pro děti. Pořadatel: Obec Sedlec, Dětem radost a pohodu o.s. Datum: 01.06.2014 Místo: přírodní areál OÚ Čas: bude upřesněn

Sobota, 03. Květen 2014 - Sobota, 03. Květen 2014
Zahájení turistické sezony - Sedlec 2014

Ochutnávka kolekce Sedleckých vín. Program: Slavnostní otevření, sezonní ochutnávky vín, cimbálová muzika. Pořadatel: Zemědělské družstvo Sedlec Datum: 03.05.2014...

Sobota, 12. Duben 2014 - Sobota, 12. Duben 2014
Jarní tlapkování s Aquaparkem Moravia

Neoficiální závody agility (kategorie - štěňata, začátečníci, pokročilí), posuzují: Dušan Buček (CZ - Ratíškovice), Kateřina Krušinova (SK - Bratislava) Pořadatel: Flying...

Sobota, 15. Březen 2014 - Sobota, 15. Březen 2014
44. Výstava vín

Srdečně Vás zveme na traiční ochutnávka vín. O doboru náladu sa postará cimbálová muzika. Pořadatel: Český zahrádkářský svaz, ZO Sedlec Datum: 15.03.2014 Místo:...

Neděle, 02. Březen 2014 - Neděle, 02. Březen 2014
Degustace vín

Hodnocení soutěžních vzorků vín. Pořadatel: Český zahrádkářský svaz, ZO Sedlec Datum: 02.03.2014 Místo: kulturní dům Sedlec Čas: 09:00 hodin

Sobota, 22. Únor 2014 - Sobota, 22. Únor 2014
KARNEVAL, Sedlec

Akce pro děti - soutěže, zábava. Pořadatel: Dětem radost a pohodu, o.s. podporuje: Obec Sedlec Datum: 22.02.2014 Místo: kulturní dům Sedlec Čas: 15:00 hodin