Dolné Saliby

Obec je doložená z r.1217 ako Zele, z r. 1237 ako Zeli, z r. 1246 ako Scely, z r. 1271 ako Scele, z roku 1313 ako Zeely a z roku 1355 ako Zeley. V 15. storočí sa najviac vyskytuje pod menom Zely (Szeli) čo je historický názov Salýb. Obec počas stredoveku a novoveku mala viacero vlastníkov: v 13. st. Abovcov, od 14. st. Szécsényiovcov, v 15. st. bola súčasťou hradného panstva Šintava. Neskôr menila zemepánov, v 16. stor. patrila Gašparovi Serédymu, v 17. stor. pan­stvu Svätý Jur, v r. 1722 panstvu Topoľníky, ktoré vlastnili Pállfyovci. V živote obce hralo dôležitú úlohu rybárstvo. Na začiatku 17. storočia mala 6 rybníkov. Na Dudváhu bol mlyn, na moste cez Dudváh sa vyberalo mýto. Skutočnosť, že obec za znak do obecnej pečate vybralo rybárske náčinie - vršec (maď. varsa) - tiež svädčí o úzskom vzťahu obyvateľov obce k rybárstvu. Obyvateľstvo sa zaoberalo hlavne poľnohospodárstvom, chovom dobytka. Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1874 až 1878 v neoklasicistickom štýle s romantickými prvkami. Katolický kostol bol postavený v roku 1875 v secesnom štýle s pseudorománskymi prvkami.