Volný čas

Kalendář věků

Tato významná geologická lokalita se nachází na východním okraji obce. Sprašový profil výšky 30 m ve starém hliníku je významnou světovou geologickou lokalitou. Obsahuje pohřbené půdní horizonty z období teplejších výkyvů poslední doby ledové a je proto výstižně nazýván Kalendářem věků. Místo je důležité také z hlediska archeologie. Ve výkopech nad profilem byly doloženy zbytky otevřených ohnišť lovců mamutů. Lokalita byla navržena k ochraně jako národní přírodní památka.


Dolní Věstonice