Volný čas

Věstonická nádrž

Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny (VDNM) – Věstonická – leží na soutoku Dyje, Svratky a Jihlavy, v místě bývalých lužních biotopů. V nádrži o rozloze vodní plochy 1013 ha se nachází asi 20 ha ostrovů. Na nejznámějším z nich stojí kostel sv. Linharta zaniklé obce Mušov. Věstonická nádrž je od roku 1994 chráněna jako přírodní rezervace a je součástí mokřadu mezinárodního významu Mokřady dolního Podyjí. Rezervace je významná zejména z hlediska výskytu mokřadních ptáků, jako je husa velká, rybák obecný, racek chechtavý, racek černohlavý. Je největším pravidelným zimovištěm husy polní (až 80 tisíc kusů), husy běločelé (až 25 tisíc kusů) a také orla mořského (až 40 kusů).


Dolní Věstonice


Fotogalerie