Památky

Kostel sv. Jiří

Dnešní kostel sv. Jiří pochází z let 1783 - 1785. Je to jednolodní orientovaná starvba s půlkruhově ukončeným kněžištěm se sakristií při evang. straně a věží s dvojitou bání v západním průčelí kostela. Kněžiště je zaklenuto konchou a valenou klenbou, loď českou plackou. Hlavní oltář spolu s plastikami Cyrila a Metoděje je dílem Ondřeje Schweigla z 90. let 18. století, autorem oltářního obrazu sv Jiří je Josef Winterhalter z r, 1702. Z téže doby pochází i kazatelna od J Lechleitnera spolu s křtitelnicí - ze Schweiglovy dílny. Boční oltář sv Peregrina s platikami Frant. Xavera a sv. Ignáce pochází z kaple sv Mikuláše ze Sirotčího hradu, barokní bohatě členěné varhany byly přeneseny v r. 1799 ze zrušeného minoritského kostela v Olomouci; na věži je zvon z hradní kaple hradu Děviček, přenesení v r. 1782, pocházející z 15. stol.


692 01 Klentnice