Památky

další památky v obci Klentnice

Dalšími památkami jsou fara a sochy sv. Floriána a Jana Nepomuckého a také boží muka. Socha sv. Floriana z konce 18. stol. stojí u kostela. Socha Jana Nepomuckého z r.1791 stojí poblíž hájovny. Boží muka se nachází při silnici směrem na Pavlov z téže doby. Budova fary se nachází vedle kostela. Na faře se nachází obraz Jana Nepomuckého z r. 1729.


692 01 Klentnice


Fotogalerie