Sládkovičovo

Najmladšie mesto galantského obvodu sa nachádza severozápadne od Galanty na nive Dudváhu. Prvé písomné zmienky o Sládkovičove (Diószegu) nachádzame v listinách kráľa Belu IV. z roku 1252. Pomenovanie osady údajne pochádza z „orechového lesa“, ktorý sa nachádzal v obci. V roku 1301 bola pánom obce rodina Miklósa Dudvágya, ktorého predkovia tu už dlhšiu dobu hospodárili. V roku 1530 sa obec stala obeťou tureckých výpadov, ktoré spustošili celú obec a okolie. Pri portálnom spísaní v roku 1553 sa tu nachádzalo 22 obývaných domov, ktoré patrili rádu budínskych Klarisiek, a to až do doby zrušenia tohto rádu kráľom Jozefom II. V roku 1582 obec dostala štatút mesta a v 17. storočí cez Diószeg prechádzala tzv. kráľovská cesta (Via régia). Z hľadiska cestovného ruchu je mesto známe svojím termálnym kúpaliskom Vincov les.