Dolní Věstonice

Obec leží na severním úpatí Pavlovských vrchů, na jižním břehu Novomlýnských nádrží. Věstonice hraničí s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava, na jejíchž svazích nad obcí najdeme vzácnou teplomilnou vegetaci. Oblast kolem Dolních Věstonic patří k nejvýznamnějším sídlištním aglomeracím starší doby kamenné nejen u nás, ale i v Evropě vůbec. Po celém světě obec proslavil nález proslulé paleolitické sošky Věstonické venuše, kterou v roce 1925 objevil prof. Karel Absolon na sídlišti lovců mamutů z doby před 30 - 25 tisíci lety. Slovanské osídlení území připomínají dvě velkomoravská hradiště v těsné blízkosti obce - Petrova louka a Vysoká zahrada, k nimž náleží pohřebiště v trati Na pískách. Zde bylo v padesátých letech minulého století prozkoumáno na dva tisíce hrobů z 10. až 12. století. První písemná zmínka o obci je z roku 1312. Roku 1460 král Jiří z Poděbrad povýšil ves na městečko s právem trhů. V šestnáctém století se v kraji usadili novokřtěnci - habáni. Vedle pověstné habánské keramiky je proslavilo také zpracování přírodních surovin, zemědělství a vinařství.

691 29 Dolní Věstonice

691 29 Dolní Věstonice

691 29 Dolní Věstonice

Dolní Věstonice

Dolní Věstonice

Pavlov, Dolní Věstonice, Pasohlávky

Dolní Věstonice

Dolní Věstonice

Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstovnice

Piatok, 25. Júl 2014 - Sobota, 26. Júl 2014

Nedeľa, 20. Apríl 2014 - Nedeľa, 20. Apríl 2014

Nedeľa, 06. Júl 2014 - Sobota, 12. Júl 2014

Nedeľa, 13. Júl 2014 - Sobota, 19. Júl 2014

Utorok, 04. Február 2014 - Utorok, 04. Február 2014