Klentnice

Vinařská obec leží přímo na úpatí Stolové hory v chráněné krajinné oblasti Pálava. Do jejího katastru zasahují přírodní rezervace Růžový vrch, národní přírodní rezervace Děvín a Tabulová hora a přírodní památky Kočičí kámen a Kočičí skála. Území obce bylo od pravěku osídleno lidmi různých kultur, od doby bronzové se zde nacházejí stopy po téměř nepřetržitém osídlení. Nejvýznamnější archeologickou lokalitou je Stolová hora a Kotel, jejichž území jsou jako archeologická naleziště chráněna. Název obce naznačuje původní slovanské osídlení a je odvozen z vlastního jména Klement. Zkomolená německá podoba Glemptitz je doložena v písemných pramenech z roku 1332. Do roku 1945 zněl úřední název obce Klentnitz. Původní slovanské obyvatelstvo bylo decimováno válkami v pohraničí a ve třináctém století se tady usadili němečtí kolonisté.

Klentnice

Klentnice

692 01 Klentnice

692 01 Klentnice

Bc. Roman Koprivňanský Bc. Roman Koprivňanský

starosta@klentnice.cz
+420 519 515 171
David Blaha David Blaha

ou@klentnice.cz
+420 519 151 197
Soňa Hříbová Soňa Hříbová

ou@klentnice.cz
+420 519 515 171

Sobota, 06. December 2014 - Sobota, 06. December 2014

Sobota, 02. August 2014 - Sobota, 02. August 2014

Sobota, 26. Apríl 2014 - Sobota, 26. Apríl 2014

Sobota, 01. Marec 2014 - Sobota, 01. Marec 2014